Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 maart 2013

Deur op een kier voor openbaar vervoer Schiedam-Noord

Afgelopen woensdag vond in het Stadhuis van Rotterdam de vergadering plaats van de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de Stadsregio. Dit zijn de wethouders van de diverse steden, die met elkaar en met het bestuur van de Stadsregio beslissen over het openbaar vervoer in de regio.

Voor Schiedam een zeer belangrijke vergadering, omdat hier gepraat zou worden over de geplande bezuinigingen, die ertoe kunnen leiden dat per 2014 de tram naar de Harreweg volledig verdwijnt.

D66 Schiedam heeft zich de afgelopen tijd erg drukgemaakt over deze, in onze ogen buitensporige bezuinigingen.
Op maandag 4 maart jl leidde dit in de commissievergadering van de gemeenteraad nog tot een confrontatie met verantwoordelijk wethouder Peter Groeneweg.
 
Voorafgaand aan de vergadering van de Stadsregio hebben de gezamenlijke bewonersorganisaties van Schiedam-Noord nog een zeer duidelijke en indringende mail gestuurd naar de portefeuillehouders, gevolgd door een uitnodiging de situatie ter plaatse te komen bekijken.
 
Namens D66 zijn Annerike van de Water en John van Sliedregt als toehoorder aanwezig geweest bij de vergadering. Namens de gezamenlijke bewonersverenigingen van de Woudhoek was de heer Aad Onnekink aanwezig.
 
In de vergadering heeft wethouder Groeneweg op zeer duidelijke wijze laten weten, dat wat Schiedam betreft de nu geplande bezuinigingen onaanvaardbaar zijn en dat deze de doodklap zullen betekenen voor het openbaar vervoer in Schiedam. Hij heeft ditmaal ook de tot nu toe altijd afgewezen "keerlusoptie" ter sprake gebracht (laat de tram naar en van Vlaardingen via de keerlus aan de Harreweg rijden).

Bij zijn pleidooi kreeg hij bijval van zijn Vlaardingse collega Ruud van Harten, die aangaf dat Vlaardingen als goede buur Schiedam graag steunt.
 
Voorzitter Baljeu van het overleg gaf vervolgens aan dat de Stadsregio naar aanleiding van het pleidooi van de wethouder in gesprek wil met de gemeente Schiedam.

Wij zijn blij dat de inspanningen van D66 en de bewoners van Schiedam-Noord de wethouder blijkbaar steun hebben gegeven bij het kiezen van een fellere toon in deze kwestie.

Maar vooral zijn wij blij met de opening die de Stadsregio nu biedt en wij hopen dat dit gesprek ook echt de basis vormt voor een andere invulling van de voorgestelde bezuinigingen. Een waarvan de gevolgen voor het openbaar vervoer in Schiedam minder zwaar zijn.

Omdat één zwaluw natuurlijk nog geen zomer maakt, zullen wij de ontwikkelingen rond het openbaar vervoer in Schiedam nauwlettend blijven volgen.