Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 juli 2016

Wij zijn blij met de uitvoering van de motie Watertoerisme!

Tijdens de behandeling van de zomernota vorig jaar, diende de fractie van D66 samen met de VVD een motie in, die tot doel had Schiedam (na het oplossen van de problemen met de Proveniersbrug) aantrekkelijker te maken voor watertoeristen.

De afgelopen tijd is in stappen duidelijk geworden hoe deze motie uitgevoerd gaat worden. Het is de bedoeling dat na de werkzaamheden aan Proveniersbrug, Ooievaarsbrug en Lange Haven, Schiedam klaar is voor de watersporters.

Het college heeft aangegeven het aantal aanlegplaatsen te vermeerderen en deze beter te presenteren.
Ook wordt onderzocht op welke wijze de openingstijden van de diverse bruggen beter afgestemd kunnen worden op de pleziervaart en of het openen van bruggen geautomatiseerd kan worden.
Dit was een belangrijke wens van D66.

Tevens zal Schiedam de regels voor betaling door watertoeristen aanpassen aan die van de omliggende gemeenten. Dat betekent dat sinds 1 juli het passeren van bruggen in Schiedam gratis is.

Het begin van het vaarseizoen 2017 zal starten met een evenement ter gelegenheid van de oplevering van de Lange Haven. Hierna zal ook een promotiecampagne gestart worden, om het bezoek aan onze stad over het water te stimuleren.

D66 hoopt hiermee dat het watertoerisme, dat zo belangrijk is voor onze stad, de komende jaren een stevige impuls zal krijgen. Wij hopen veel pleziervaartuigen in Schiedam te kunnen verwelkomen!

Op 29 juli was D66-raadslid John van Sliedregt over dit onderwerp te gast bij Radio Schiedam. Beluister het interview hier: