Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 april 2017

De leegstandsverordening, een steun voor de binnenstad

Op 11 april is de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met het instellen van een leegstandsverordening voor de binnenstad.

Met deze verordening krijgt de gemeente een hulpmiddel in handen om langdurig leegstaande commerciële panden te vullen. Een extra hulpmiddel hierbij kan de binnenkort te introduceren subsidieregeling zijn, die winkeliers uit andere gebieden in de stad kan helpen te verhuizen naar het kernwinkelgebied in de binnenstad (Hoogstraat, ABC-gebied en de Nieuwe Passage).

Tijdens de behandeling in de raad gaf John van Sliedregt namens D66 aan, dat de leegstandsverordening alléén de leegstand niet gaat oplossen. D66 ziet dit nadrukkelijk als onderdeel van alle andere acties, die in de afgelopen jaren al zijn ondernomen om de binnenstad levendiger te maken.

Tevens zien wij de leegstandsverordening als een steun in de rug voor de ondernemers, die momenteel al actief zijn in de binnenstad.
Het feit dat de invoering van deze verordening overwegend positief ontvangen is door ondernemers èn vastgoedeigenaren sterkt ons in onze mening.

Na een levendige discussie stemde uiteindelijk een ruime raadsmeerderheid in met het invoeren van de leegstandsverordening. Waarbij wel na een jaar een eerste evaluatie gehouden zal worden.

Overigens is de leegstand in het kernwinkelgebied in 2016 licht afgenomen. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die wij hierover stelden ter voorbereiding op de behandeling van de jaarstukken.
Bedroeg de leegstand in het kernwinkelgebied in 2015 nog 27%; eind 2016 was dit 24,8%.
Nog geen reden tot juichen natuurlijk, maar de trend lijkt wel ten goede gedraaid te zijn