Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

Zondagopenstelling winkeliers definitief geregeld!

En nu is het definitief: met 26 stemmen voor en 8 tegen, heeft de Schiedamse gemeenteraad op 19 december ingestemd met het raadsvoorstel dat regelt, dat winkels in onze stad in het vervolg op zondag vanaf 9:00 uur open mogen.

De afgelopen twee maanden hebben wij heel veel tijd en energie in deze zaak gestoken.
Samen met PvdA en Fractie Janssen initieerde D66-raadslid John van Sliedregt in oktober een motie, waarin de winkeltijden op zondag danig verruimd werden.
Deze motie werd tegen de zin van het college aangenomen door een meerderheid van de raad.

Het college zag liever, dat deze verruiming van de openingstijden meegenomen zou worden bij de vaststelling van de nieuwe winkeltijdenverordening in december. Men koos er dan ook voor de motie niet uit te voeren.

Tijdens de commissievergadering van 13 december heeft John van Sliedregt dit bestempeld als een slecht signaal naar de raad en naar de stad.

In de winkeltijdenverordening die uiteindelijk deze maand besproken werd in de raad, werd de keuze geboden uit drie verschillende scenario’s. Het derde scenario benaderde vrijwel de gehele strekking van de motie. Enig verschil was het tijdstip waarop winkels op zondag open mogen (in de motie was dit 6:00 uur. In het raadsvoorstel 9:00 uur).

Wij hebben ernaar gestreefd voor dit scenario een zo breed mogelijk draagvlak in de raad te vinden. En dat is gelukt! Samen met de fracties van Janssen, VVD, PvdA, Erdem, Malkoc, Leefbaar Schiedam, AOV, GroenLinks, Progressief Schiedam, Kilickaya en Arie Villerius van GBS stemden wij voor een amendement, dat het derde scenario laat opnemen in de winkeltijdenverordening.

Vanaf nu bieden we in Schiedam dus winkeliers de ruimte om, wanneer zij dit willen, hun deuren op zondagochtend te openen vanaf 9:00 uur. Wat ons betreft grote stap voorwaarts!