Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

Door de bomen het bos weer zien

Binnen Schiedam woedt al een tijdje een discussie over het aantal bomen dat in de afgelopen jaren gekapt is. Hierbij wordt naar mening van D66 nog weleens creatief omgegaan met de feiten.

Laten we duidelijk zijn: D66 staat voor een groen Schiedam en het kappen van bomen is wat ons betreft alleen aan de orde, als er een goede reden voor is. Daarnaast vinden wij, dat voor iedere gekapte boom een  nieuwe teruggeplaatst moet worden.

Zijn er nu in Schiedam in de afgelopen jaren werkelijk zoveel bomen verdwenen?
En wordt er zonder reden gekapt?

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten:

Er is in de afgelopen jaren veel werk verricht in Schiedam. Gewild of ongewild.

Voor de aanleg van de verlengde A4, een beslissing van de overheid,  zijn de bomen die rond het traject groeiden gekapt door Rijkswaterstaat. Dat waren er 4.106. Rijkswaterstaat heeft echter van de gemeente Schiedam een herplantplicht opgelegd gekregen.  Die 4.106 bomen zijn dus inmiddels grotendeels teruggeplant in de vorm van jonge exemplaren.

Verder is op initiatief van de gemeente gebouwd op de sportparken Kethel en Harga. Hier ontstaan groene woonwijken, voor inwoners die onze stad hard nodig heeft.  Verder is er onderhoud nodig aan de infrastructuur van de stad en komt er een hotel op Harga. Dat zijn projecten waarbij onontkoombaar is dat er bomen sneuvelen. Maar ook projecten die horen bij een stad die aan haar toekomst werkt.

Tijdens de behandeling van de begroting door de gemeenteraad, in november 2017, zette wethouder Van Steenderen (verantwoordelijk voor het groen in Schiedam) de overige feiten op een rij:

Sinds 2014 is er voor 2.600 bomen een kapvergunning aangevraagd. Voor iedere boom gold een herplantplicht.

Voor 800 van deze bomen was de gemeente verantwoordelijk. Hiervoor heeft de gemeente 1.200 bomen teruggeplaatst. Jonge bomen, met een stamomtrek van 25 à 30 cm.

In totaal staan er in Schiedam ongeveer 33.000 bomen. Deze hebben niet allemaal een erg lange levensduur. Gemiddeld is er een omlooptijd van 40 jaar. Dat betekent, dat er los van bouwprojecten of andere redenen, jaarlijks ongeveer 800 bomen vervangen moeten worden.

Als je deze informatie kent, dan klinkt het verhaal, dat er 7.000 bomen in Schiedam gekapt zijn ineens heel anders. Per saldo zijn er zelfs bomen bijgekomen!

Natuurlijk kan het nog beter. Daarom staat ons verkiezingsprogramma, dat er bij herinrichting van gemeentelijke gebieden, zoals pleinen, ruimte gereserveerd moet worden voor een groene invulling. En daar horen bomen natuurlijk ook bij!

Marcel Bregman
Lijsttrekker D66 Schiedam