Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

Een raadpleging, maar dan ook ècht!

De afgelopen maand behandelde de raad een voorstel van het college, tot het houden van een buurtraadpleging in de Vakbondsliedenbuurt in Nieuwland. Onderwerp van dit “buurtreferendum” is de vraag, of de bewoners in hun wijk betaald parkeren willen invoeren.

De bewoners van de vakbondsliedenbuurt hebben last van langparkeerders, die hun auto niet willen stallen bij het station, maar ook parkeerders die werken bij bijvoorbeeld DSW en de gemeente.
Betaald parkeren kan dan een oplossing zijn.
In het parkeerbeleid van de gemeente is afgesproken, dat het invoeren van dergelijke maatregelen plaatsvindt in overleg met de buurt. D66 kan dit natuurlijk alleen maar ondersteunen.

Alleen was naar ons idee de voorgestelde opkomstdrempel van 20% wel erg laag. Zeker wanneer, zoals voorgesteld de helft plus een van het aantal uitgebrachte stemmen voldoende is voor het nemen van een beslissing. Op deze manier loop je het risico, dat een erg klein gedeelte van de buurt een beslissing neemt, die ingrijpend is voor de meeste omwonenden.

In de raadscommissie van 22 mei jl uitte ik namens D66 daarom kritiek op deze lage drempels. En stelde ik vragen over de wijze waarop de buurt gemotiveerd gaat worden om te stemmen.
D66 bleek beslist niet alleen te staan in haar kritiek. Daarom is tijdens de behandeling van dit stuk in de gemeenteraad, op 5 juni, een amendement ingediend op dit raadsvoorstel. Dit amendement werd bijna unaniem gesteund door de raad.

Resultaat hiervan:
De opkomstdrempel gaat omhoog, naar 30%.
Verder gaat dit buurtreferendum geëvalueerd worden. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal blijken of de vereiste meerderheid van 50%+1 ook bij toekomstige buurtraadplegingen gehandhaafd kan blijven.

D66 is blij met deze aanpassingen en ziet de buurtraadpleging in de Vakbondsliedenbuurt met belangstelling en vertrouwen tegemoet!

John van Sliedregt