Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 juli 2018

Discussie slavernijverleden prima; maar wel voorbereid!

Tijdens de behandeling van de zomernota, op 3 juli jl, ontstond een pittige en wat mij betreft ook soms onfrisse discussie over het slavernijverleden van Schiedam.

De fractie van DENK bracht met betrekking tot dit onderwerp twee moties in, waarvan men er later één aanhield. De motie die wel in stemming werd gebracht, riep de raad op begrip, spijt en berouw uit te spreken over het slavernijverleden. Deze motie werd door een meerderheid van de raad verworpen. Ook de fractie van D66 stemde tegen.

Naar aanleiding hiervan schreef DENK-raadslid Dokugan Ergin een opiniestuk op een lokale nieuwssite, waarin hij nogal van leer trok tegen te partijen die de motie niet ondersteunden. Ook D66 werd hierin genoemd.

Iedere fractie heeft het recht moties in te dienen en ieder raadslid heeft het recht deze te steunen, of steun eraan te onthouden. Het verhaal wat Dogukan in zijn opiniestuk hield is helaas wel erg eenzijdig.

Waar meer dan 40 moties, die door de diverse partijen werden ingediend, vooraf werden gedeeld met andere partijen (ook een aantal moties van DENK) werden de moties over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering ineens, dus onaangekondigd  ingediend. Een onderwerp als het slavernijverleden verdient een waardige, goed voorbereide discussie.
In de raad heb ik aangegeven, dat D66 deze discussie graag voert. Maar dan wel voorbereid en onderbouwd met goed doordachte argumenten.  Daarom heb ik DENK voorgesteld hun moties nu niet in te dienen en na het zomerreces aandacht te besteden aan dit onderwerp. Ook omdat er nu inderdaad onsmakelijke zaken werden gezegd. Dat doet geen recht aan het onderwerp.

DENK heeft echter volhard in het indienen van deze motie. Mijn fractiegenote Anouschka Biekman heeft vervolgens tijdens de stemming uitstekend beargumenteerd, waarom D66 deze motie onder de omstandigheden van deze avond niet kon steunen.
Wat mij betreft heeft DENK het niet aannemen van de motie over zichzelf uitgeroepen, door in de discussie niet open te staan voor het verzoek, dit onderwerp op een later moment te bespreken. Erg jammer voor een partij, die bij het aantreden van deze raad nog aangegeven heeft een verbindende factor te willen zijn. Bij de bespreking van dit onderwerp op 3 juli jl is dat helaas niet het geval geweest.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam