Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 juli 2018

Tijd om even achterom te kijken

Toen burgemeester Lamers op 10 juli de vergadering van de gemeenteraad sloot, was dat het startsein voor het zomerreces. Tot in september zal de gemeenteraad niet bij elkaar komen.

Wat mij betreft een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen halfjaar. Een periode waarin veel gebeurd is, ook binnen D66 Schiedam. We voerden campagne en werden door onze kiezers op 21 maart beloond met 10% van de stemmen in Schiedam. Daarmee deden we het beter dan D66 landelijk (9%).

Met vier zetels gingen we vervolgens de coalitieonderhandelingen in. Na enkele weken leverde dit een akkoord op, waarin wij veel van onze punten terugzagen. Marcel Bregman trad toe tot het college en we namen na ongeveer een kwart eeuw afscheid van Marcel Houtkamp.

Mij viel vervolgens de eer te beurt de nieuwe fractie te mogen aanvoeren. Samen met Anouschka, Arjen, Jarle en raadsopvolger Zülfikar ben ik vervolgens aan de slag gegaan.

Na enkele reguliere raadsvergaderingen vond op 3 juli de behandeling van de zomernota plaats. Hèt moment om als gemeenteraad het beleid van het college bij te sturen of ideeën aan te dragen voor zaken die nog gemist worden in het beleid.

Wat D66 betreft was er maar een onderwerp waarover wij een motie wilden indienen: het ondersteunen van het college van een te benoemen Stadsdichter. Een punt uit ons verkiezingsprogramma, dat geen onderdeel uitmaakte van het coalitieakkoord.
Tot onze grote vreugde is deze motie met een ruime meerderheid aangenomen. Het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de benoeming.

De afgelopen maanden, en zeker tijdens de voorbereiding op de behandeling van de zomernota, heb ik gemerkt dat onze fractie bestaat uit een club goede, enthousiaste mensen, die al snel op elkaar ingespeeld raken en elkaar goed aanvullen. Een heel prettige constatering!

Natuurlijk zitten wij ook tijdens het reces niet stil. Maar tegelijkertijd biedt de zomervakantie wel de gelegenheid bij de komen van de voorbije intensieve periode. Zodat we in september weer met frisse energie aan de slag kunnen!