Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 augustus 2018

Nog altijd vragen rattenoverlast

Enkele weken geleden beantwoordde het college de vragen, die de fractie van D66 in juni stelde inzake de overlast van ratten op meerdere plaatsen in Schiedam.

In deze antwoorden (klik hier) geeft het college aan, dat er gewerkt wordt met een nieuw soort vallen (rattenhotels) en dat er waar nodig bossages gesnoeid worden. Ook wordt het op straat gooien van voedselresten ontmoedigd door het plaatsen van broodbakken. Met dit laatste zijn wij blij: D66 heeft hier in de raad meerdere malen om gevraagd.

Wij zijn enerzijds blij, dat het college aangeeft de rattenoverlast te herkennen en de aanpak hiervan geïntensiveerd te hebben.
Anderzijds hebben wij vraagtekens bij onderdelen van de gemelde aanpak. Zo vragen wij ons af, of het verspreiden van meertalige flyers echt het middel is, om het op straat gooien van voedselresten te verminderen.

Wij hebben bovendien het idee, dat er meer voor nodig is om de overlast van ratten structureel een succes te laten zijn.

Daarom zullen wij binnenkort, eventueel met andere partijen, in gesprek gaan met wethouder Ooijevaar. Hierin willen wij met name weten of er mogelijkheden zijn de aanpak van ratten (en andere plaagdieren) vorm te geven samen met bewoners van de wijken die hiervan het meeste last hebben.

Wordt dus vervolgd….

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam