Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 oktober 2018

Bestuur weer compleet!

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van D66 Schiedam op 18 oktober jongstleden, werd ook een bestuursverkiezing gehouden. Er waren drie kandidaten voor twee posities. “We zijn weer compleet” aldus voorzitter John Borsboom. Het bestuur bestaat nu uit vijf personen. Het nieuw gekozen bestuurslid Patrick Oudhuis is voor veel Schiedammers geen onbekende. Hij is namelijk voorzitter van voetbalvereniging HBSS en heeft als kandidaat raadslid meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen.