Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 oktober 2018

Marcel Houtkamp benoemd tot erelid D66 Schiedam

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van D66 Schiedam op 18 oktober jongstleden, is Marcel Houtkamp benoemd tot erelid. Hij krijgt het erelidmaatschap voor zijn verdienste voor de partij en voor de stad de afgelopen veertig jaar. De prijs, een oorkonde, krijgt een mooie plaats naast de Aleidapenning, vertelde een trotse Marcel Houtkamp.

Een symbolische prijs ook, want een erelidmaatschap bestaat niet voor een afdeling van D66. “En dat is dan wel weer typisch D66.” aldus fractievoorzitter John van Sliedregt tijdens de overhandiging. “Als het een goed idee is, er geen bezwaren zijn, bepalen we zelf dat het ingevoerd moet worden”  De huidige fractievoorzitter noemde Marcel Houtkamp als een belangrijke reden zelf ooit lokaal D66 te gaan stemmen.. “In 2011 bij het aftreden van de burgemeester, heeft Marcel Houtkamp, samen met de raadsgriffier, de raad door een heftige periode geholpen.” “Als wethouder heeft Marcel daarna veel kunnen betekenen voor Schiedam.”