Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Bijdrage D66 begrotingsbehandeling

Tijdens de behandeling van de begroting van de gemeente Schiedam voor 2019 door de gemeenteraad, sprak D66 fractievoorzitter John van Sliedregt in eerste termijn de volgende tekst uit:

“Voorzitter,

We bespreken vanavond de begroting voor 2019. De eerste begroting van dit college en wat D66 betreft een correcte uitwerking van hetgeen vastgelegd is in de zomernota.

De ambitie op het gebied van woningbouw is duidelijk zichtbaar, evenals die op het gebied van Open Schiedam. D66 ziet met belangstelling uit naar de uitwerking van het Pact met de Stad. Iets opschrijven is een ding. Het met elkaar in praktijk brengen een tweede. Wij gaan ervan uit, dat op dit gebied in 2019 grote stappen gezet kunnen worden.

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden, zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van verandering. Wel dient daarbij de financiële positie van de gemeente op orde te blijven en te voldoen aan de richtlijnen van de VNG. In deze begroting is hiervan sprake.

Ik zei het al: we zullen in 2019 de eerste effecten moeten zien van de doelstellingen, zoals die zijn opgetekend in het collegeprogramma.
Een van die taken is de sociale stijging van inwoners van onze stad. We willen graag, dat inwoners van Schiedam vanuit Stroomopwaarts een plek bemachtigen op de arbeidsmarkt. Het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud is daarbij wel een belangrijk vereiste. Daarom zijn wij mede-indieners van een motie, die straks door het CDA wordt aangeboden en die hulp op financieel gebied moet opleveren aan Schiedammers, die vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk gaan.

Laaggeletterdheid bestrijden, we hebben het er met elkaar al langer over. Maar het wordt nu tijd hier gestructureerd mee aan de slag te gaan. Wij verwachten ook op dit punt in 2019 een duidelijke aanpak vanuit het college. Zowel bij dit onderwerp, als bij de motie van het CDA gaat het om inclusiviteit in de Schiedamse samenleving. Vanuit D66 kunnen we niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk een inclusieve samenleving is, waarin iedereen meedoet en helpt meebouwen aan de stad. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar diversiteit en inclusie van wethouder Ooijevaar.

Duurzaamheid. Een breed thema, dat in vrijwel alle elementen van het collegebeleid terug komt. Maar hiermee zijn we er natuurlijk niet. Waar nodig, komt D66 graag met initiatieven, die de stad een stukje duurzamer en onze economie meer circulair maken. Op de milieustraat van Irado wordt onder andere bouwmateriaal ingeleverd. Op dit moment wordt dit afgevoerd. Hoe mooi zou het zijn, als herbruikbaar materiaal beschikbaar zou zijn voor andere gebruikers uit onze stad? Om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, dienen wij een motie in, samen met andere partijen.
We blikken vooruit naar 2019. Maar het is belangrijk ook het verleden niet te vergeten. En op dat punt dient er wat D66 betreft iets rechtgezet te worden. In de jaren 80 zijn de in 1941 door de Duitsers gefusilleerde leden van de Geuzen verzetsgroep in de Woudhoek geëerd met een straatnaam. Een mooi eerbetoon en tevens een wijze om de herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog voor de inwoners van onze stad levend te houden.

Alleen, een van de Geuzen, Dirk Kouwenhoven, is hierin niet betrokken. Schiedam kende namelijk al een Couwenhovenstraat.
Wat D66 betreft is dit een omissie, die rechtgezet dient te worden. Ook deze laatste Geus heeft recht op een blijvende herinnering. Graag horen wij van het college of men deze mening deelt. En nog belangrijker, wat er aan gedaan kan worden.

Voorzitter, we kijken weer vooruit. In 2019 gaan we hopelijk iets meemaken, waarop we inmiddels al meer dan een jaar wachten: de oplevering van de Hoekse Lijn. Een project met zoveel missers en vertragingen, dat het inmiddels nauwelijks te bevatten is. Met tot nu toe een groep die hierdoor het hardst geraakt wordt: de reizigers die iedere dag over dit traject vervoerd worden.

Zij worden geconfronteerd met nog een winter vervangend busvervoer.
Nog een winter aan de zijkant van Station Schiedam in de kou, regen en wellicht sneeuw staan.

D66 vindt, dat het minste dat de gemeente Rotterdam en de RET voor hen kunnen doen, is zorgen voor meer comfort tijdens het wachten. Graag zien wij, dat het college zich hiervoor sterk maakt. En snel ook. Het is immers al 13 november! Hiertoe dienen wij, samen met andere partijen, een motie in.

En vooruitkijkend naar de oplevering van de Hoekse Lijn: voor het geleden ongemak mag ook wel compensatie gegeven worden in de vorm van enige periode vrij vervoer op deze lijn. De eerste maand? Tijdens bepaalde festiviteiten? Dat laten we graag aan de RET. Maar het zou een mooi gebaar zijn, waarmee bovendien ook reizigers , die nu andere vormen van vervoer zijn gaan zoeken, teruggewonnen kunnen worden.

Voorzitter, de fractie van D66 ziet met optimisme uit naar het nieuwe jaar. Voor wat betreft de ambities: het fundament hieronder is er, met deze begroting. Ik zei het al: de tijd van leveren is aangebroken. D66 zal het college hierbij kritisch volgen.

Laten we met elkaar verder werken aan een nog mooier Schiedam.
Ik hoop oprecht, dat we dat met elkaar in deze zo divers samengestelde raad kunnen doen. En dat we, waar we ongetwijfeld ook van mening zullen verschillen, dit kunnen doen met respect voor elkaar en voor de inwoners van onze stad.”