Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Schriftelijke vragen “ Kansen jonge Schiedammers met strafblad”

Namens de fractie van D66 hebben Anouschka Biekman en Jarle Lourens vandaag de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college:

“ Maandag 4 maart 2019 werd de documentaire ‘Lost Boys: 5 jaar later’ vertoond op NPO 2. De documentaire is een vervolg, op de in 2011 vertoonde documentaire Lost Boys: Bloods Forever, over de jeugdbende Bloods. Eén van de bende leden is Demo, die vijf jaar later het beste van zijn leven probeert te maken en de criminaliteit achter zich laat. Op eigen kracht heeft hij een goede baan gekregen als reporter bij de jongerenzender FunX en werd hij genomineerd voor de NTR-radioprijs. Toch wordt Demo dagelijks geconfronteerd met zijn verleden, doordat hij dag in dag uit brieven ontvangt van schuldeisers. Bij de gemeente kan hij niet terecht voor schuldhulpverlening, vanwege zijn verleden. De fractie van D66 heeft met verbijstering de documentaire bekeken. Het kan niet zo zijn dat welwillende mensen levenslang worden gestraft voor hun verleden en door het bureaucratische systeem (weer) de criminaliteit in worden geduwd. De fractie van D66 is van mening dat mensen, zoals Demo, die na een begane misstap er alles aan doen om hun leven te beteren een tweede kans verdienen. En daarbij niet mogen worden tegengewerkt door belemmerende regels en bureaucratie.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 daarom de volgende vragen aan het college:

1.
Is het college bekend met de documentaire? Zo ja, wat vindt het college van het beeld dat daarin wordt geschetst? En herkent het college dit beeld ook in Schiedam?

2.
Heeft het college zicht op het aantal jonge Schiedammers met een strafblad dat structureel problemen ervaart om weer mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld omdat ze kampen met problematische schulden?
3.
Welke voorzieningen zijn er voor Schiedammers met een strafblad die, ondanks hun inspanningen, problemen ervaren om weer mee te doen in de samenleving? En aan welke voorwaarden moeten Schiedammers voldoen om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen?

4.
Voor welke gemeentelijke voorzieningen komen Schiedammers met een strafblad nu niet in aanmerking?

5.
In de documentaire heeft de hoofdpersoon een strafblad. Maar komt de hierboven geschetste situatie ook voor bij andere kwetsbare groepen? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het dan? En waarom komen zij nu niet in aanmerking voor gemeentelijke voorzieningen?

6.
Is het college bereid om maatregelen te treffen om voorzieningen zoals schuldhulpverlening toegankelijker te maken voor jonge Schiedammers met een strafblad en andere kwetsbare groepen, zodat zij weer mee kunnen doen in de samenleving? Zo ja welke?

Namens de fractie van D66,
Anouschka Biekman
Jarle Lourens