Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 april 2019

Het gaat de goede kant op met de binnenstad

Het was uitgebreid in het nieuws de afgelopen week: de winkelleegstand in het centrum van Schiedam neemt af. Op het moment zelfs tot 18% van de panden in het (kern)winkelgebied.

Dit antwoordde het college op vragen die een van de collegafracties stelde over het nut van de in 2017 ingevoerde leegstandsverordening.

Wie regelmatig in het centrum van Schiedam komt zal niet verrast zijn. De laatste jaren zijn er, met name op de Hoogstraat, veel nieuwe ondernemers bijgekomen. Natuurlijk zal dit te maken hebben met de aangetrokken economie. Maar het heeft zeker ook te maken met het beleid dat de afgelopen jaren, mede door D66, gevoerd is.

In de eerste plaats is ervoor gekozen een deel van het centrum aan te wijzen als “ kernwinkelgebied”, waar ondernemers zich bij voorkeur kunnen vestigen. Daarnaast is ervoor gekozen niet meer te streven naar 100% winkels. Het centrum (Hoogstraat en enkele straten die daarop aansluiten) kan gevuld worden met winkels, horeca, galeries en culturele en sociale instellingen. Ook kunnen in een beperkt gebied winkelpanden omgebouwd worden tot woning. Hiertegen bestaat (mede door de toename van nieuwe ondernemers) steeds meer weerstand bij ondernemers.

Er zijn subsidies verstrekt voor het opknappen van panden. Er is een leegstandsverordening ingesteld en er zijn subsidies beschikbaar voor ondernemers die vanuit elders willen verhuizen naar het kernwinkelgebied. Leegstaande winkels net buiten het centrum kunnen in sommige gevallen met subsidie omgebouwd worden tot woning.

Het centrum van onze stad raakt hierdoor steeds verder gevuld. Ook met ondernemers van buiten Schiedam. In enkele jaren tijd is de leegstand gedaald van boven de 30% naar 18% nu. We zien nieuwe ondernemers ook doorverhuizen naar grotere panden, omdat het hen zakelijk voor de wind gaat. En de komende weken kunnen we ook nog een stuk of vier openingen verwachten.

Een mooie constatering, maar dan zijn we er natuurlijk nog lang niet. Waar lokale ondernemers het steeds beter doen, hebben landelijke ketens het nog vaak moeilijk. En soms vallen ze zelfs om. Dit speelt met name de Nieuwe Passage parten.

Maar de beweging is er. En ik zie geen reden waarom die zich niet verder zou voortzetten!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam