Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Vragen vaccinatiegraad naar tevredenheid beantwoord

Op 4 april 2019 heeft de factie van D66 vragen gesteld aan het college van B&W over de vaccinatiegraad in Schiedam. Uit gegevens van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de vaccinatiegraad in Schiedam (92,2 procent) lager is dan in de gemeenten Vlaardingen (95,2 procent), Maassluis (96,1 procent) en Rotterdam (92,4 procent). De fractie van D66 vroeg zich daarom af wat het college hiervan vindt en wat het eraan doet.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet 95 procent van de peuters in een regio zijn ingeënt om groepsimmuniteit te garanderen. Daaronder neemt de kans op mazelen toe en dat baart ons zorgen. Landelijk zien we dat het aantal besmettingen toeneemt en dat tegelijkertijd steeds minder ouders hun kinderen laten inenten. Besmetting met bijvoorbeeld het mazelenvirus is niet alleen gevaarlijk voor de kinderen die niet zijn ingeënt, maar ook voor jonge kinderen (tot 14 maanden) die nog niet ingeënt mogen worden. Ouders die hun kinderen niet laten inenten brengen dus niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook de kinderen van anderen.

Gelukkig deelt het college van B&W onze zorg. Zo blijkt uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen.
Het college ziet verschillende groepen ouders die hun kinderen niet laten inenten. Voor een deel gaat het om goed geïnformeerde ouders die er bewust voor kiezen om hun kinderen niet te laten inenten. Daarnaast zijn er ouders die niet te overtuigen zijn dat hun (soms geringe en/of eenzijdige) informatie en denkbeelden niet kloppen met de werkelijkheid. En in een enkel geval spelen ook religieuze overwegingen een rol.
Volgens het college speelt ook mee, dat ouders en verzorgers in zijn algemeenheid steeds kritischer worden en minder vertrouwen hebben in de overheid en daarom niet zomaar doen wat de overheid voorschrijft.

Het college geeft aan samen met de regio te onderzoeken wat precies de onderliggende oorzaak is van het lage percentage. Hier zijn we erg blij mee. Ook zijn wij blij om te lezen dat het college bereid is extra maatregelen te treffen om ouders te stimuleren hun kinderen te laten inenten.
Het college wacht daarvoor wel het eerder genoemde onderzoek af om gerichte maatregelen te kunnen nemen. Dat lijkt ons de juiste volgorde.

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek na de zomer 2019 beschikbaar zijn. Wij zijn tevreden met de beantwoording van onze vragen en wachten de resultaten van het onderzoek af en zien vervolgens graag een voorstel met extra maatregelen om de vaccinatiegraad in Schiedam omhoog te krijgen. Tot zo ver.

(voor de volledige beantwoording van de schriftelijke vragen, klik hier).

Jarle Lourens
Raadslid D66 Schiedam