Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 mei 2019

Vragen jonge Schiedammers met strafblad beantwoord

Op 11 maart 2019 heeft de factie van D66 vragen gesteld aan het college van B&W over kansen voor jonge Schiedammers met een strafblad. Wij vroegen ons namelijk af of jonge Schiedammers met een strafblad en andere kwetsbare groepen voldoende worden geholpen om weer mee te doen in de samenleving. Dat naar aanleiding van de NPO2 documentaire ‘Lost boys: 5 jaar’ later die op 4 maart 2019 te zien was. Wij vroegen het college onder andere welke voorzieningen er zijn voor jonge Schiedammers met een strafblad die structureel problemen ervaren, bijvoorbeeld op het gebied schulden. Waar komen zij nu niet voor in aanmerking? En zijn er ook andere groepen Schiedammers die soortgelijke problemen ervaren?

In de beantwoording van de vragen laat het college weten dat het redelijk zicht heeft op de doelgroep. En dat het college veel energie en tijd steekt, in het begeleiden van individuen met sociale problemen en van ex-gedetineerden. Het is een wettelijke taak van de gemeente om nazorg te bieden aan deze groep. De problemen die de vijftien Schiedamse jongeren met een strafblad ervaren hebben volgens het college niet te maken met schulden, maar hangen samen met een licht verstandelijke beperking.

In het Veiligheidshuis wordt een aantal van deze jongeren besproken en wordt er geschakeld met de zorgpartners. Daarnaast kan de WOT een rol spelen in de ondersteuning. Het hebben van een strafblad is geen argument voor een afwijzing voor schuldhulpverlening, tenzij het fraudeschulden betreft. Wel zijn er andere kwetsbare groepen die moeilijk de weg vinden naar schuldhulpverlening of begeleiding, bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters. Voor hen loopt de pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tot slot laat het college weten dat er op dit moment niet een dermate groot probleem wordt ervaren om het beleid te wijzigen.

De fractie van D66 is op zich tevreden met de beantwoording van de schriftelijke vragen, maar is er nog niet van overtuigd dat het huidige schuldenbeleid werkt. Op papier lijkt het een goed systeem, maar in de praktijk zien wij toch dat er mensen zijn die niet of nauwelijks geholpen worden. Dat blijkt ook uit de aflevering van het NPO programma de ‘De Monitor’ van 24 januari 2019, waarin te zien is dat er mogelijk drempels zijn in de toelating naar schuldhulpverlening bij gemeenten, maar wij kunnen de vinger nog niet op de zere plek leggen. Om een oplossing te vinden is nader onderzoek nodig. Daarnaast zien wij een taak voor de landelijke politiek om maatregelen te treffen om mensen met schulden te beschermen tegen de incassobureaus, die door hun werkwijze kwetsbare groepen nog meer in de schulden brengen. Het is bekend dat een aantal (malafide) incassobureaus als verdienmodel het opkopen van schulden heeft met extreem hoge rentepercentages. Dat maakt het voor mensen met schulden bijna onmogelijk om uit de schulden te komen.

Wat ons betreft zijn we nog niet klaar met dit onderwerp. Wij blijven de ontwikkelingen rondom schulden kritisch volgen en onderzoeken waar de schoen wringt. Voor nu bedanken wij het college voor de beantwoording van onze vragen.

Voor de volledige beantwoording van onze vragen, klik hier.

Anouschka Biekman
Jarle Lourens