Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juli 2019

Hoe het nu net nièt moet….

Enkele weken geleden is in de wijk Woudhoek een begin gemaakt met het “omgekeerd inzamelen”van huisvuil. Dus Plastic, Metaal en Drankkartons in een kliko bij huis en restafval naar de ondergrondse container.
D66 is voorstander van dit systeem. Hierover hebben wij het al eerder gehad.

Wijzigen van de wijze waarop afval ingezameld wordt vraagt aanpassing van bewoners. Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd een communicatieplan op te stellen, om de bewoners goed te informeren over de wijzigingen. Over de reden waarom het gebeurt, maar ook simpelweg aan te geven wat nu precies in welke bak mag.

En dan gebeurt het….
Al vrijwel direct na de invoering komen er berichten uit de wijk. Kliko’s worden niet meegenomen, omdat er tussen het PMD een artikel zit dat daar niet thuishoort. Of omdat er geen gebruik gemaakt is van doorzichtige afvalzakken. Hierover heb ik op 23 juni aan de bel getrokken bij de gemeente.

Maar vervolgens bleven er nog steeds meldingen binnenkomen. Ditmaal ook over boetes die uitgedeeld werden, vanwege het niet juist aanbieden van huisvuil.
Dat is echt het laatste dat je met elkaar moet willen.  Daarom heb ik direct contact opgenomen met de wethouder en hem gevraagd de reeds uitgeschreven boetes te verscheuren en ervoor te zorgen dat op een andere wijze omgegaan wordt met de voorlichting over omgekeerd inzamelen.

De wethouder was het gelukkig met mij eens en zegde toe dat de boetes verscheurd worden.

Maar het kwaad is denk ik al geschied. De gemeente staat op achterstand bij de inwoners.

De komende tijd gaan meer wijken in Schiedam-Noord over op omgekeerd inzamelen. Aan het college de taak ervoor te zorgen dat hierbij geleerd wordt van de fouten die de afgelopen weken gemaakt zijn.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam