Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 juli 2019

Terugblik op het politieke jaar

Met de behandeling van de zomernota, op 2 juli jl, werd het politieke jaar 2018/2019 afgesloten en begon het zomerreces. Voor onze fractie was dit het eerste volledige politieke jaar sinds de raadsverkiezingen.
Als fractievoorzitter heb ik het al vaker gezegd: ik ben trots op deze club!

Met zijn vijven (fractie en raadsopvolger) vormen we een mooie, diverse club. Vijf verschillende karakters en achtergronden, die op een zeer prettige manier samenwerken.  Zeker na de behandeling van de zomernota mag duidelijk zijn dat ieder fractielid zijn of haar rol prima vervult; maar daarnaast ook nog eens extra taken op zich neemt.

Anouschka is een prima voorzitter van de raadscommissie, Jarle een sterke stadserfvoorzitter en Arjan een deskundig voorzitter van de subcommissie zienswijzen.

Ook inhoudelijk heeft de fractie van D66 zich in het afgelopen jaar laten gelden. Naast behandeling van de door het college aangeleverde stukken dienden we zelf een aantal maal schriftelijke vragen in.
Zoals bijvoorbeeld over de rattenoverlast in Nieuwland en de lage vaccinatiegraad in Schiedam.

In het voorjaar namen we samen met de VVD het initiatief tot een nieuw besluit inzake de verkoop van de Schiedamse aandelen in Eneco. En bij de behandeling van de zomernota dienden we zes moties in. Twee daarvan zijn daadwerkelijk in stemming gebracht èn aangenomen. Deze gingen over het onderzoeken van “blurring” (mengvormen van oa horeca en detailhandel)  en de motie “gezond opgroeien”. De overige moties zijn ingetrokken, nadat het college hierover toezeggingen gedaan had. Een score van 100%, zou je kunnen zeggen!

Naast de fractie in de raad, is natuurlijk Marcel Bregman namens D66 wethouder. Met een pittige portefeuille, waaruit met name in het afgelopen jaar een aantal zware punten door de raad behandeld is.

Zoals gezegd: het is nu vakantie. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat D66 in die periode “gesloten” is. U zult ons gewoon kunnen aantreffen in de stad. Als er zaken zijn die aandacht vragen, dan zullen we ons daarmee bemoeien.
Maar het echte raadswerk gaat verder in september. Dan gaan wij er weer met nieuwe energie tegenaan!

Namens onze fractie wens ik iedereen in Schiedam een fijne zomervakantie. De mensen die ook daadwerkelijk op vakantie gaan wens ik een goede reis en een veilige thuiskomst!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam