Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 oktober 2019

Schriftelijke vragen Ziekte van Weil

Op zondag 6 oktober meldde de NOS, dat in Nederland de Ziekte van Weil bezig is met een opmars. Deze ziekte wordt overgebracht door de (bruine) rat. De opmars wordt verklaard door het opwarmende klimaat. Dit maakt het voor de bruine rat gemakkelijker te overwinteren en  de ziekteverwekkende bacteriën kunnen hierdoor langer  overleven in het oppervlaktewater.

De overlast van ratten is in delen van Schiedam een bekend en nog altijd zorgwekkend probleem.  Hierbij wordt (ook) door bewoners regelmatig gewezen op de gezondheidsrisico’s die de rattenoverlast met zich mee kan brengen.

Naar aanleiding van het bericht van de NOS heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Is in beeld te krijgen hoe vaak de Ziekte van Weil voorkomt onder inwoners van Schiedam?

1a- Zo ja, is de ontwikkeling zoals de NOS die schetst ook in Schiedam zichtbaar en om welke aantallen gaat het dan?

1b- Zo ja, is dan ook in beeld in welke delen van Schiedam deze ontwikkeling zichtbaar is en om welke gebieden gaat dit dan?

2. Welke(extra) maatregelen gaat u nemen  om ervoor te zorgen dat de buitenruimte van Schiedam de Ziekte van Weil geen kans geeft?

Namens de fractie van D66

John van Sliedregt
Jarle Lourens