Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 april 2020

Schiedam moet toch bestuurd worden.

De Coronacrisis raakt ons allemaal. Schiedam ligt stil en we kunnen alleen maar hopen dat de uiteindelijke gevolgen, op menselijk en economisch vlak, niet te erg worden.

Natuurlijk wordt ook de lokale politiek getroffen door de crisis. Bijeenkomsten kunnen niet plaatsvinden, social distancing moet in acht genomen worden etcetera.
Tegelijkertijd dient de stad natuurlijk wel bestuurd te worden. Daarom is voor wat betreft activiteiten van de gemeenteraad, gekozen voor de volgende oplossing: alle politieke bijeenkomsten, zoals Stadserven, beeldvormende avonden en commissievergaderingen worden tot nader order geannuleerd. Dit betekent dat het zorgvuldige democratische proces om te komen tot oordeels- en besluitvorming voorlopig op de schop gaat.

Omdat zoals ik al zei, de stad toch bestuurd moet worden, is besloten de raadsvergadering van 21 april a.s. wel door te laten gaan. Echter: hier zullen alleen echt urgente zaken besloten worden. Zonder uitgebreid debat. De vergadering mag maximaal een uur duren.

Een aantal zaken waarover we in een andere situatie misschien wel gedebatteerd zouden hebben, maar die ongetwijfeld aangenomen zouden worden, wordt nu bovendien als hamerstuk op de agenda gezet. Minder urgente raadsvoorstellen worden doorgeschoven naar een later moment.

Deze raadsvergadering zal wel plaatsvinden in de raadzaal: maar daar is het met 35 raadsleden niet mogelijk onderling anderhalve meter afstand te houden. Er zullen dus alleen woordvoerders per fractie plaatsnemen op de raadszetels. De overige raadsleden nemen plaats op de tribune, met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand. Pers is wel welkom bij deze vergadering, publiek niet. (Maar de vergadering wordt wel live uitgezonden).

Het ziet ernaar uit, dat we in mei een soortgelijke route gaan volgen.
De partijen in de raad hebben met elkaar afgesproken in deze periode niet aan politieke profilering te doen. Voor zover ik zie lijkt men zich hier over het algemeen aan te houden.
Tot zover het dagelijks functioneren van de gemeenteraad…

De D66-fractie komt normaal gesproken tweemaal per raadscyclus bij elkaar. Ook dat kan nu even niet. We hebben wel een oplossing gevonden: op maandag 30 maart hebben we voor het eerst via een videovergadering overlegd. Dat ging verrassend eenvoudig en goed.

Als raadslid probeer ik in deze tijd zoveel mogelijk online te zijn via e-mail, Twitter en Facebook. Waarbij ik met name probeer contact te houden met ondernemers en bewonersinitiatieven in onze stad.

En ja, wat uiteindelijk de gevolgen van deze crisis zijn voor de Schiedamse economie kan ik op dit moment nog niet overzien. Maar ik kan mij zo voorstellen dat de zomernota, waaraan het college nu werkt, hierdoor sterk beïnvloed gaat worden.

Om positief te eindigen:

Ik zie een college dat keihard aan het werk is om Schiedam door deze crisis heen te helpen. Met daarbij zeker een compliment aan onze eigen Marcel Bregman. Zijn inzet wordt door ondernemers in de stad duidelijk gewaardeerd.

Daarnaast zie ik in onze stad allerlei initiatieven ontstaan van bewoners, die hulp bieden aan andere inwoners van onze stad. En er zijn de ‘leuke’ initiatieven. Kinderen die met hun ouders op Berenjacht gaan. Bewoners in Groenoord die op hun balkon meedoen met een work-out op het grasveld voor hun flat.
Dat geeft mij in deze vervelende periode toch weer het gevoel dat we trots kunnen zijn op onze mooie stad en haar bewoners!

John