Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

Iedereen fijn en duurzaam leren

Tijdens de raadsvergadering van 21 april stemde de Gemeenteraad in met het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Dit IHP is een plan van aanpak voor de huisvesting van basisscholen in Schiedam tussen 2012 en 2036.
Het is een omvangrijk en ambitieus plan, waaraan ook een behoorlijk kostenplaatje zit.
Hierover wordt de komende jaren in delen beslist. (Lees het volledige IHP via deze link).

Het plan schetst een beeld van een modern, duurzaam en kansrijk onderwijs. Dit juicht D66 zeker toe en wij vinden het mooi om te zien dat het college voor de totstandkoming van dit plan, heeft samengewerkt met de schoolbesturen. Daarom moedigen wij het college aan om die samenwerking ook in de uitvoering op te zoeken. Een fijn schoolgebouw draagt mogelijk bij aan betere leerprestaties en het creëren van een veilige leeromgeving. Daarnaast is het voor een stad als Schiedam een kans om de sociale verschillen te kunnen verkleinen. Goed kwalitatief onderwijs is de basis voor een beter perspectief op de arbeidsmarkt en kan bijdrage aan sociale stijging. Wij hopen dan ook dat door de verbeterde schoolgebouwen de kansengelijkheid toeneemt en armoede afneemt.

Wij vinden het ook belangrijk om bij de uitvoering te streven naar duurzame, groene, vernieuwende en multifunctionele schoolgebouwen. Wij zijn voorstander van initiatieven en innovaties die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld buitenonderwijs. Maar vinden het grote meerwaarde hebben, als het college samen met de schoolbesturen, kijkt hoe schoolgebouwen ook echt ‘communitybuildings’ kunnen zijn. Gebouwen waar, ouders, kinderen, leraren en buurtbewoners samen kunnen komen, samen kunnen leren en samen kunnen bouwen, aan hun wijkcommunity, zodat deze schoolgebouwen kunnen dienen als kracht en bindmiddel van de wijken. Zo’n stap zou kunnen betekenen dat de leerlingen niet alleen door onderwijs klaar worden gestoomd voor werk, maar ook voor een meer sociaal en inclusieve maatschappij.

Anouschka Biekman                 Zülfikar Güler
Raadslid D66 Schiedam           Opvolgend raadslid