Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 mei 2020

Oproep: een helpende hand voor de cultuursector

Gisteravond heb ik, namens 30 D66 fracties in Zuid-Holland een brief gestuurd aan de D66 fractie in de Tweede Kamer. In deze brief hebben wij benadrukt hoezeer de kunst- en cultuursector onder druk staat door de Coronacrisis.

Vorige maand is er vanuit het kabinet een steunpakket voor kunst en cultuur aangekondigd van 300 miljoen euro.  Dit is echter bedoeld voor rijksinstellingen.
Gemeenten zoals Schiedam gaan hier geen cent van zien. Om onze culturele instellingen te helpen en het culturele leven overeind te houden is veel meer nodig. Daarom hebben we bij onze Tweede Kamerfractie gepleit voor een extra pakket van geld en maatregelen.

Het was prachtig om te merken hoe de vraag, die ik vorige week opwierp bij mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland, ontvangen werd. Ik hoop dat het signaal, dat nu dus door 30 fracties is afgegeven de fractie en de minister helpt bij het binnen het kabinet bevechten van extra steun. Want die is echt nodig om een culturele kaalslag te voorkomen.

De volledige brief leest u hier.