Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Afvalscheiding hoogbouw: wordt vervolgd

Tijdens de commissievergadering van 26 mei jl. behandelde de raad een brief van het college, over een onderzoek naar afvalscheiding in de hoogbouw. Een  onderzoek waarop D66 diverse malen heeft aangedrongen.

Er loopt al een tijdje een discussie binnen de raad of we in Schiedam door de bewoners ons afval laten scheiden (zogenaamde bronscheiding) of dat we dat door de afvalverwerker moeten laten doen (zogenaamde nascheiding).

Het college kiest ervoor om twee verschillende regimes te hebben met betrekking tot afvalscheiding voor de laagbouw en voor de hoogbouw. Voor de laagbouw vindt bronscheiding plaats. Voor de hoogbouw vindt straks een combinatie van bronscheiding en nascheiding plaats. Dit laatste is het resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente, Irado en de afvalverwerker Omrin. Deze onderhandelingen waren nodig, omdat Omrin anders te weinig geld aan het afval verdient.
Een rare situatie: omdat we in Schiedam zo goed ons afval scheiden, verdient de verwerker er te weinig aan.

D66 is voorstander van het bij de bron scheiden van afval van alle huishoudens. Dit omdat het voor de bewoners aanzienlijk goedkoper is dan volledige nascheiding. (Dit scheelt circa € 250.000 per jaar). Vooral in een gemeente waarin het gemiddeld inkomen van de bewoners laag is vinden wij het belangrijk dat de afvalstoffenheffing voor de Schiedamse bewoners zo laag mogelijk blijft. Wij hadden dan ook graag gezien dat het resultaat van het overleg tussen de gemeente, Irado en Omrin was geweest dat ook voor de hoogbouw alle afval bij de bron gescheiden zou worden. Van alle opties was dit echter het meest haalbare. Met andere afvalverwerkers zoals bv de AVR was Schiedam duurder uit geweest.  Kosten, die dan weer doorberekend  zouden moeten worden in de afvalstoffenheffing.

Zoals het nu is zullen we voorlopig de overeenkomst tussen de gemeente, Irado en Omrin accepteren. Wij zullen er echter naar blijven streven dat ook in de hoogbouw afval bij de bron gescheiden wordt. Omdat het goed is voor milieu en bewustzijn over het gebruik van onder andere plastic. Maar ook om de afvalstoffenheffing verder te verlagen.

Arjen Kuin
Raadslid D66 Schiedam

De collegebrief kunt u lezen door hier te klikken