Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Schriftelijke vragen over de behandeling van racisme en discriminatie op scholen

Namens de fractie van D66 stelde Anouschka Biekman vandaag de volgende schriftelijke vragen aan het college:

“De dood van George Floyd heeft over de hele wereld een ongekende bewustwording ten aanzien van racisme en ongelijkheid in de samenleving aan het licht gebracht. Vrijdag 12 juni zijn twee jongeren een petitie gestart, om het onderwerp racisme en discriminatie verplicht te stellen in het onderwijs. Op donderdag 19 juni maakte de NOS bekend dat de petitie inmiddels 60.000 keer is ondertekend.
De gedachte achter de petitie is, dat je racisme en discriminatie al op een jonge leeftijd moet tegengaan. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om gelijkwaardig en onbevooroordeeld op te groeien.

Uit het rapport “Ervaren discriminatie II, maart 2020” blijkt dat een kwart van alle Nederlanders (27 procent) in 2018 discriminatie heeft ervaren. Vooral op de arbeidsmarkt en in het onderwijs voelt men zich het meest gediscrimineerd. Daarnaast valt in de “Staat van Schiedam 2020” te lezen, dat ongeveer 30% van de Schiedammers met een migratieachtergrond zich helemaal niet thuis voelt in Schiedam.

In 2017 stelde de Onderwijsinspectie vast, dat op basis van een internationale vergelijking Nederlandse jongeren minder burgerschapskennis en -vaardigheden hebben dan leeftijdsgenoten in andere landen. De fractie van D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het er mee eens, dat racisme en discriminatie verwerpelijk zijn en een ernstige belemmering vormen in ons streven naar een inclusief Schiedam?

2. Op hoeveel scholen wordt momenteel in Schiedam structureel aandacht besteed aan racisme en discriminatie?

3. Heeft het college in beeld wat het effect is van de lessen die momenteel door RADAR worden aangeboden waar het gaat om racisme en discriminatie?

4. Welke activiteiten onderneemt het college zodat Schiedammers met een migratieachtergrond zich meer thuisvoelen in Schiedam?

5. Is het college bereid om naast de activiteiten die RADAR onderneemt een doelgerichte campagne op te zetten, zodat het onderwerp racisme en discriminatie op alle scholen in Schiedam structureel wordt behandeld?”

Namens de fractie van D66,
Anouschka Biekman