Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 juli 2020

Vuurwerkverbod uitgesteld tot 2021

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2020 diende ik, namens D66 Schiedam samen met een aantal andere partijen, een amendement in om in de ingangsdatum voor een vuurwerkverbod uit te stellen tot 2021. Ons voorstel is aangenomen en dat betekent dat het verbod op het afsteken van vuurwerk in Schiedam niet komende jaarwisseling maar de jaarwisseling erop, 2021-2022, ingaat. Daarmee denken wij dat we een goede tussenoplossing hebben gevonden voor zowel vuurwerkverkopers als het college in tijden van corona.

Al jaren voeren we in de gemeenteraad de discussie over een vuurwerkverbod. Nu is het afsteken van vuurwerk alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. D66 heeft de burgemeester telkens gevraagd welke mogelijkheden hij nog heeft om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen en de schade te beperken. Het antwoord was steeds dat Schiedam al veel doet in vergelijking met andere gemeenten en dat de rek er inmiddels uit is. Daarmee kwam een vuurwerkverbod steeds dichterbij. Landelijk zijn knalvuurwerk en vuurpijlen dit jaar verboden. Op 10 maart 2020 is de beslissing in de gemeenteraad gevallen. De raad heeft toen met een kleine meerderheid, 17 stemmen voor en 14 tegen, een motie voor een vuurwerkverbod aangenomen. Ook D66 Schiedam was en is voor een vuurwerkverbod, maar we houden ook rekening met de omstandigheden. Dit geldt ook voor de indieners en overige ondersteuners van de motie in maart.

We leven in een bizarre tijd. De coronacrisis is voor iedereen een grote uitdaging. Dat geldt ook voor ondernemers, die dit jaar geconfronteerd worden met omzetverlies. Ik geloof dat we alleen uit deze crisis komen als we elkaar de ruimte geven.

De vuurwerkverkooppunten kwamen tijdens een goed gesprek zelf met het verzoek om het vuurwerkverbod een jaar uit stellen, zodat ze financieel niet nog meer in de problemen komen. Zij hebben eerder dit jaar kosten gemaakt, door voorraden aan te kopen. Zich niet realiserend, dat er een lokaal afsteekverbod zou komen. Wij hebben daarnaar geluisterd. Het vuurwerkverbod komt nu wèl in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar gaat in op 2 januari 2021. We vonden het niet redelijk om de vuurwerkverkopers te confronteren met nog meer omzetverlies door dit jaar het verbod al in te voeren.

Uitstel geeft niet alleen de ondernemers lucht, maar ook het college, dat dit jaar een feestelijk alternatief zou organiseren. Dat lijkt ons met de coronamaatregelen, vooral de 1,5 meter afstand, een onmogelijke opgave.

Ik sloot mijn betoog tijdens de raadsvergadering af met: “Ik besef heel goed dat met het amendement dit de laatste jaarwisseling is dat consumenten in Schiedam vuurwerk mogen afsteken. Dus laten we er alsjeblieft een veilig en mooi feestje van maken.”

Jarle Lourens
Raadslid D66 Schiedam