Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juli 2020

Schriftelijke vragen luchtkwaliteit scholen

Al geruime tijd vraagt D66 aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen en dus voor de kwaliteit van de ventilatie. Gelukkig zijn hier inmiddels ook landelijke richtlijnen, zoals het vignet Frisse school, voor vastgelegd. In de praktijk voldoen echter nog lang niet alle scholen aan dit vignet. En zelfs als dat wel het geval is, laat de kwaliteitscontrole vaak te wensen over, omdat periodieke luchtmetingen kostbaar zijn.

De Corona uitbraak maakt duidelijk dat dit onderdeel van een gezond schoolgebouw zeer belangrijk is. Steeds meer onderzoeken laten immers zien, dat er een verband bestaat tussen ventilatie en luchtkwaliteit en de bestrijding van het Corona virus.

(zie bijv.  https://doi.org/10.1016/S22132600(20)30245 of https://www.parool.nl/nederland/239-wetenschappers-coronavirus-verspreidt-zich-wel-via-aerosolen~b2da1f58/

Sinds het fysieke onderwijs in het PO en in het VO weer is toegestaan, maken veel ouders en leerkrachten zich zorgen over de luchtkwaliteit van de schoolgebouwen. De klassen zijn vol en ook docenten verblijven vaak in te kleine docentenkamers met slechte luchtkwaliteit. Onduidelijk is welke risico’s dit voor hun eigen gezondheid en de
verspreiding van het virus met zich meebrengt.

In juni zijn twee basisscholen in Schiedam ( sbo Gelinckschool en obs Het Startblok ) gesloten vanwege coronabesmettingen op school. Hoewel het RIVM geen specifieke aanvullende eisen stelt aan ventilatiesystemen, is het vanuit het voorzorgsbeginsel verstandig om de stand van zaken goed onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te nemen.

Daarom stelt D66 Schiedam de volgende vragen:

 1. Deelt het college onze zorgen over het verband tussen de luchtkwaliteit op scholen en het risico op Corona besmettingen?
 2. Is er op sbo Gelinckschool en obs Het Startblok onderzoek gedaan naar de
  luchtkwaliteit? Indien metingen zijn gedaan, volgens welke normen is dit gebeurd? Oftewel is er bij de metingen rekening gehouden met de Corona uitbraak en
  maatregelen voor luchtkwaliteit?
 3. Hoeveel scholen zijn er in Schiedam getransformeerd tot een “Frisse School” of zijn duurzaam aangepast?
 4. Bestaat er een overzicht van scholen die nog niet aan het vignet Frisse School voldoen en wat is de planning om ook deze scholen dit vignet te laten behalen?
 5. Is het college van mening dat de Corona uitbraak een extra reden is om haast te
  maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit op alle scholen in Schiedam?

Namens de fractie van D66,
Anouschka Biekman