Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 september 2020

Opnieuw aandacht voor fietspaaltjes

Al een aantal jaar vraag ik namens D66 in de raad aandacht voor fietspaaltjes.
Er staan er namelijk nogal wat in Schiedam. Dat is op zich natuurlijk niet erg. Ze kunnen voorkomen, dat er verkeer op een fietspad komt, dat daar niet hoort.

Maar er staan ook paaltjes op plekken, waarvan ik mij afvraag wat het nut ervan is.
En voor paaltjes die wèl nodig zijn gelden richtlijnen die voor veiligheid voor de gebruikers van het fietspad moeten zorgen.
Een verdrijvingsvlak met ribbels bijvoorbeeld, zodat fietsers in het donker voelen dat zij op een obstakel af rijden.


Want natuurlijk zijn het, nuttig of niet, obstakels midden op de weg. En met name in het donker kan dat gevaarlijk zijn. Jaarlijks gebeuren er naar schatting enkele honderden ongelukken met fietsers en scootterrijders, die (met name in het donker) tegen een paaltje rijden.

Een paar weken geleden vroeg ik in een gesprek met wethouder Ooijevaar opnieuw aandacht voor het weghalen van onnodige paaltjes en het veiliger maken van de overblijvende exemplaren.
Dit is namelijk sinds enkele jaren onderdeel van het fietsbeleid in Schiedam. Maar in mijn ogen merken we daar te weinig van.  Nog altijd zie ik paaltjes staan, die weg kunnen of die niet goed gemarkeerd zijn.

Om de situatie maar eens met elkaar te bekijken zijn de wethouder en ik afgelopen vrijdagmiddag op de fiets gestapt. Samen met een ambtenaar van de afdeling Verkeer hebben we een aantal situaties bekeken.
De afdeling Verkeer gaat nu bekijken of en hoe de bezochte plekken verbeterd kunnen worden.

Hopelijk gaat dit op korte termijn zorgen voor een veiliger situatie voor fietsers en scooterrijders in Schiedam!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam