Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 september 2020

Eindelijk! Hondenbelasting wordt afgeschaft!

Vanavond is een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met een motie van D66 en Progressief Schiedam, die het college opdraagt de hondenbelasting in de komende jaren af te bouwen.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting, nog afkomstig uit de tijd van de rondzwervende honden, hondsdolheid en hondenkarren.
De opbrengst ervan is niet bedoeld voor het hondenbeleid. Het is geen zogenaamde doelbelasting, zodat de opbrengst ervan verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente.

Zoals wij vorige week al in de raad aangaven, kon D66 zich niet vinden in het voorstel van het college, om de hondenbelasting eenmalig licht te verlagen.
Een afschaffing in een keer (ook een optie) leek sympathiek, maar zou op korte termijn voor een fors gat in de begroting zorgen. En het zijn al financieel moeilijke tijden.
Wij misten in het raadsvoorstel een scenario waarin de hondenbelasting in stapjes afgebouwd wordt.

De afgelopen week heeft D66 fractievoorzitter John van Sliedregt samen met collega John Maris van Progressief Schiedam gezocht naar een mogelijkheid om een dergelijk scenario alsnog voor te stellen.
Dat leverde een gezamenlijke motie op, die mede werd ingediend door GroenLinks, Fractie Van Dijk, SP, en fractie Post.

De motie roept het college op, bij de komende zomernota met een voorstel tot afbouw van de hondenbelasting in drie jaar te komen.
Samen met de beperkte verlaging per 2021 betekent dit, dat de hondenbelasting per 1 januari 2025 op nul staat.

De motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Daarmee zal over ruim vier jaar de hondenbelasting in Schiedam eindelijk tot het verleden behoren!