Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2020

Specialistische jeugdhulp op scholen

Het college heeft aangekondigd van plan te zijn samen met Maassluis en Vlaardingen een eigen samenwerkingsverband te starten voor de jeugdhulp. Nu is dat nog geregeld in een samenwerkingsverband met veel meer gemeenten. Hierdoor kunnen specifieke wensen van onze drie Waterwegsteden niet altijd meegenomen worden.

Als dit samenwerkingsverband doorgaat, kunnen scholen in het primair en in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de MVS regio hiervan vanaf 1 januari 2022 gebruik maken.

De fractie van D66 is blij met dit initiatief, omdat het scholen de mogelijkheid biedt om specialistische jeugdhulp op scholen in te zetten. Dit bevestigde het college in antwoord op een vraag van D66.

In de vorige raadsperiode is Zülfikar Güler vanuit de fractie veelvuldig met dit onderwerp bezig geweest. Ook deze raadsperiode heeft hij samen met de huidige fractie de inzet van specialistische jeugdhulp op scholen blijvend onder de aandacht gebracht van het college.

Doordat het straks mogelijk wordt de zorgteams op scholen uit te breiden met ambulante specialistische jeugdhulp, wordt het aanbod conform de Wet op Passend onderwijs versterkt. Het voordeel van specialistische jeugdhulp op scholen is:

– vaste specialistische jeugdhulpverleners in de school zijn dichtbij en makkelijker te bereiken;

– de specialistische jeugdhulp is direct beschikbaar en er is geen verwijzing meer nodig van een WOT;

– jeugdhulpverleners sluiten met hun expertise aan bij de zorgteam van school;

– laagdrempeligheid voor ouders. Ouders worden betrokken bij het gesprek over de oplossing.

Met deze maatregelen krijgt preventief jeugdbeleid meer vorm en kunnen problemen sneller worden aangepakt. Zowel sociaal-maatschappelijk als economisch gezien is dit een wenselijke situatie. De fractie van D66 Schiedam vindt dit dan ook een positieve ontwikkeling. Op deze manier kunnen wij Schiedamse kinderen en jongeren, beter ondersteunen naar een kansrijke toekomst.