Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Bijdrage eerste termijn begroting

Namens D66 en het SLV sprak D66 fractievoorzitter John van Sliedregt tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november de volgende tekst uit.

“Voorzitter,

D66 en het SLV kijken gewoonlijk met optimisme naar de wereld en zien problemen als kansen om zaken te verbeteren. In mijn beschouwing van vorig jaar kwam daarom de uitspraak “ het gaat goed met Schiedam” veelvuldig terug.

Ik vrees, dat het dit jaar moeilijk wordt die woorden uit te spreken.
Ook Schiedam is getroffen door de pandemie en ziet er heel anders uit dan we met zijn allen rond de afgelopen jaarwisseling konden vermoeden.
Horeca, uitgaansgelegenheden en culturele instellingen werden gesloten, feesten en evenementen werden afgelast. Dat haalt de gezelligheid en levendigheid uit onze mooie stad. Maar heeft ook grote financiële gevolgen. Wat nog wel open is, heeft te maken met de beperkingen die de bestrijding van het virus met zich meebrengt.

Door het virus werden stadsgenoten ziek, of zij overleden zelfs. Isolatie en lockdown zorgden voor mentale problemen en lijden.

En hoewel de Besmettingscijfers van de laatste dagen hoopgevend zijn en er zicht lijkt op een vaccin: het is helaas nog niet voorbij.
In dat verband: in maart a.s. zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dan veilig kunnen stemmen. Het kabinet heeft al aangekondigd dat deze verkiezingen over meerdere dagen uitgesmeerd worden.
Maar kunnen we in Schiedam nog meer doen? Door bijvoorbeeld meer stembureaus in te richten?
Graag hoor ik de visie van het college hierop.

Voorzitter, Onze waardering voor de wijze waarop het college is omgegaan met de crisis.
Er is voortvarend opgetreden. Wij realiseren ons dat er veel gedaan moest worden, snel en onder soms erg moeilijke omstandigheden. Maar toch ook kwamen we in het afgelopen jaar soms situaties tegen, waarin best meer flexibiliteit getoond had mogen worden. Op het oog misschien kleine zaken, maar wel met impact voor de betreffende ondernemers en inwoners. Neem deze ervaringen mee. Misschien kun je in dit soort tijden beter achteraf constateren dat je teveel hebt gedaan. Trouwens: waardering voor de ondernemers, die in deze moeilijke tijd kwamen met creatieve oplossingen om toch door te kunnen gaan met hun bedrijf. Restaurants met afhaalmaaltijden, de Stokerij met Oh Ja Joh Corona, de lokale fabricage van mondkapjes. Dit is ook wel een tijd waarin je als ondernemer creatief kunt zijn.

En dat er creatieve ondernemers zijn,  blijkt ook uit de nog altijd gestage afname van de leegstand in de binnenstad. Zelfs in dit crisisjaar!

In de ellende van de eerste lockdown ontstonden ook mooie initiatieven vanuit de stad, om kwetsbare inwoners te helpen. Zoals van Stichting J&S, de BuurTvrouw en Schiedam aan de Slag. Hartverwarmend en nuttig. Zelf ben ik een enkele malen met Willy Heikamp meegeweest, om maaltijden en boodschappenpakketten uit te delen in Nieuwland en de rest van Schiedam. Hierbij kreeg ik bewondering voor de jongeren van Zafer, die toch maar iedere avond vrijwillig op pad gingen om maaltijden rond te brengen. Kijkend naar deze zorg voor elkaar, en naar deze jongeren kan ik zeggen: het gaat goed met Schiedam!

De pandemie zorgt ervoor, dat wij vanavond op een ongebruikelijke wijze de begroting van Schiedam voor 2021 behandelen. Een begroting met een resultaat, zoals wij dit vorig jaar nog niet konden voorzien.

Afgelopen zomer nog een enorm tekort van 9 miljoen.
Inmiddels door het college “dichtgerekend” tot ruim 800k.
Dat op zich is al een prestatie. Maar dan nog blijft er een tekort over. Een tekort waarmee D66 kan leven. De huidige begroting vraagt al offers van de inwoners van onze stad. Moeten we dan ook nog draconische maatregelen gaan nemen? Door bijvoorbeeld voorzieningen te sluiten? Nee. Wij geven het college graag tijd en ruimte om te zoeken naar andere oplossingen.
En de echte oplossing: die moet uit Den Haag komen. In de vorm van meer geld voor het sociaal domein.
Dat wisten we, is al vaak uitgesproken en wordt steeds pijnlijker zichtbaar. D66 Schiedam vraagt hiervoor aandacht bij haar partijgenoten in Den Haag. Wij vragen onze collega-raadsleden van partijen met een landelijke basis, hetzelfde te doen.

De begroting 2021 vraagt offers, van veel inwoners in onze stad. Korten op de tegemoetkoming meerkosten is wellicht rationeel wel te begrijpen. Maar het raakt een deel van de financieel toch al kwetsbare inwoners. Maar ook een verhoging van de OZB is iets waar D66 en SLV op zijn zachtst gezegd niet om staat te juichen. Ik had niet gedacht dit ooit als raadslid te moeten ondersteunen. Toch is dat nu helaas nodig. Daarom dienen wij graag de motie mee in, die oproept deze maatregelen terug te draaien, zodra hiervoor weer ruimte is.

De algemene beschouwingen zijn het moment waarop partijen met een aantal moties komen. Dit jaar zullen D66 en het SLV dit achterwege laten. Er zijn simpelweg geen middelen beschikbaar voor zaken die geld kosten en daarbij is deze tijd wat ons betreft niet geschikt voor zaken die niet strikt noodzakelijk zijn. Laten we het college en het ambtelijk apparaat niet nog verder belasten dan op dit moment al gebeurt.

Voorzitter, dan nu iets anders.
Door de coronacrisis ging ik op vakantie in eigen land.
Collega Janssen van het SLV ook. Onafhankelijk van elkaar bezochten wij onder andere de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, het Sovjet ereveld in Leusden, de Duitse begraafplaats in IJsselstein en herinneringskamp Westerbork. Tastbare herinneringen aan de waanzin van de Tweede Wereldoorlog

Ik zag de 102.000 steentjes ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners van ons land, die zijn weggevoerd via Westerbork.
102.000. Je weet het. Je kent de verhalen. Maar als je dan op de plek zelf bent…

Laten deze plekken een waarschuwing zijn voor ons en de generaties na ons, aan wat er kan gebeuren wanneer je georganiseerde haat verspreidt over mensen of bevolkingsgroepen.

In het verlengde van de verhalen van Kamp Westerbork: Het college heeft vorige maand op vragen van de VVD en D66 aangegeven na te gaan of in Schiedam in en na de Tweede Wereldoorlog wel correct is omgegaan met onroerend goed en lokale belastingaanslagen van weggevoerde Joodse inwoners. Onze dank daarvoor. Wij zien de uitkomsten met belangstelling tegemoet.

Laten we leren van het verleden, laten we niet in dezelfde fouten vervallen. Laten we intolerantie en haat bestrijden. Laten we, juist in een diverse stad als Schiedam begrip hebben voor elkaar en de kracht van onze verschillen gebruiken. Niet verdelen, maar verbinden.

Voorzitter, wij danken het college voor alle inzet in de afgelopen, moeilijke maanden.
En wij wensen u veel succes toe in de komende tijd.
Hopelijk is volgend jaar de wereld en ook Schiedam weer een stuk gezonder, normaler en gezelliger! En kunnen we dan constateren: het gaat weer goed met Schiedam!”