Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2020

Op weg naar frisse scholen!

Het is gelukt! In de toekomst kunnen Schiedamse leerlingen rekenen op moderne, frisse en duurzame schoolgebouwen. Tijdens de raadsvergadering van 15 december dienden wij hierover een motie in, die unaniem is aangenomen door de raad!

Dit vind ik mooi om te zien, want al geruime tijd vraagt D66 aandacht voor de luchtkwaliteit in scholen. In de vorige raadsperiode is toenmalig raadslid en huidig raadsopvolger Zulfikar Güler hier mee bezig geweest. Deze raadsperiode heb ik het samen met hem dit thema opgepakt met een mooi resultaat.

Het is echt van belang dat kinderen nieuwe vaardigheden kunnen aanleren in een fijne leeromgeving. Gezonde schoolgebouwen dragen bij aan de algehele gezondheid, betere leerprestaties, zelfvertrouwen en bovenal een ‘sense of belonging’.

De serie “Klassen”, die nu te volgen is, geeft inzicht in hoe het nu echt gaat met het onderwijs . Daaruit blijkt, dat het aanbieden van het beste onderwijs niet alleen begint met het aannemen van de beste leerkrachten die vol enthousiasme voor de groepen willen staan, maar ook bij het vormgeven, restaureren, of bouwen van schoolgebouwen die van alle faciliteiten zijn voorzien. Nu wij weer in een tweede strenge lockdown zitten en de scholen na de kerstvakantie weer moeten overstappen naar digitaal onderwijs, wordt de noodzaak en het belang van goede ventilatie in schoolgebouwen nogmaals bevestigd.

Gelukkig kunnen wij de Schiedamse leerlingen in de toekomst enige garantie bieden, dat de schoolgebouwen in ieder geval voldoen aan de Frisse schooltoets.

Anouschka Biekman
Raadslid D66 Schiedam

 

Voor de motie, klik hier.