Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 februari 2021

Initiatief voorstel “Geweld achter de voordeur” unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari werd het initiatief raadsvoorstel “Geweld achter de voordeur, samen stappen zetten” unaniem aangenomen. Een prachtig resultaat voor dit voorstel, vanuit een brede vertegenwoordiging in de raad opgesteld. Namens D66 leverde Anouschka Biekman een bijdrage hieraan.  Hieronder haar verhaal.

“Zoveel dromen en ambities. Ik was op de goede weg. Mijn diploma behaald en een goede baan. Net begonnen met een boekhoudcursus. Maar de zwangerschappen waren zwaar en ik hield het niet vol om ook nog te werken en te studeren. Ik moest stoppen. Geen probleem had hij nog gezegd. Hij zou voor ons zorgen.
Maar nu zit ik hier en huilt de jongste van de honger. Misschien kan ik mijn moeder vragen of ze brood heeft voor de kinderen? Of zal ik vanavond, als ik “extra lief’ voor hem ben geweest tegen hem zeggen dat ik geld nodig heb voor eten voor de kinderen?
Als hij maar niet boos wordt. De laatste keer bij die verschrikkelijke ‘kniel en strek straf’ van de jongens schreeuwde ik dat hij moest stoppen. Straks vermoord hij ze nog….. Ik wil dit niet meer, dit moet stoppen!
Maar mijn moeder heeft geen plek voor ons. Ik heb al zo lang geen baan meer gehad. En wie zorgt er dan voor de kinderen? Dit is niet wie ik ben maar tja…eerst maar eens zorgen dat de blauwe plekken weg zijn.”

Dit is een van de vele verhalen van een slachtoffer van huiselijk geweld. Dit verhaal heb ik vorige week gedeeld tijdens de raadscommissie. Vandaag heeft de fractie van D66 samen met Sun van Dijk (Fractie van Dijk), Petra Zwang (PvdA), Sandra Beenhakker (VVD), Gurcu Polat (DENK) en Christien Bruggeman (AOV) het initiatief voorstel “Geweld achter de voordeur, samen stappen zetten!” ingediend. En het voorstel is unaniem aangenomen. Wauw wat een goed en belangrijk resultaat!

In heel 2021 komt een bewustwordingstraject en wordt een verbetertraject ingezet. Dit allemaal om Schiedammers bewust te maken van, wat je kunt doen tegen Geweld achter de voordeur. Samen met de beschermpartners worden stappen gezet om de verbinding tussen veiligheid en zorg te bevorderen. Het mooie aan dit voorstel is dat het niet alleen een partij overstijgend voorstel is, maar dat het voorstel ook een co-productie met het college is. Samen onderkennen we het probleem en willen we de schouders eronder zetten. Het college heeft zeker al stappen gezet, maar door het aannemen van dit voorstel gaan ze verder met de uitwerking. Daarnaast zullen vanuit de opbrengsten vanuit de verschillende gesprekken die dit jaar nog moeten plaatsvinden, aanvullingen en of aanpassingen komen, die eind 2021 en na de afsluiting van dit traject worden opgenomen in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan zal elk jaar middels een voortgangsrapportage op de agenda komen en besproken worden in de raad.

Vanuit de voorbereidingsgroep wil ik alle collega raadsleden bedanken voor hun complimenten en steun. Zeker voor de persoonlijke verhalen die zijn gedeeld. Dit is enorm dapper en de reden waarom dit voorstel nodig is. Samen kunnen we het taboe doorbreken. En alleen samen kunnen we laten zien, dat wij ongeacht politieke kleur er echt zijn voor de Schiedammers!

Anouschka Biekman
Raadslid D66