Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 maart 2021

Goed onderwijs? Steun D66!

In aanloop naar de tweedekamerverkiezingen van komende woensdag schreef onze raadsopvolger Zülfikar Güler, onderwijsman in hart en nieren, onderstaand opiniestuk.

“Een verkiezingsprogramma, en dat geldt ook voor het nationaal onderwijs programma, is geen blauwdruk met garanties voor de nabije toekomst. Het zijn documenten met ambities, wensen en idealen voor Nederland en zodoende ook voor Schiedam. Mijn vraag aan u is dan ook: “wat gaat u na het weekend stemmen, als u onderwijs en jeugd een warm toedraagt?”

D66 staat voor kansengelijkheid voor iedereen. Kinderen op school mogen niet worden beoordeeld naar hun afkomst, maar naar hun mogelijkheden en talenten. Je afkomst, of waar je wieg heeft gestaan mag geen belemmering zijn in jouw ontwikkeling .Daarom wil D66 vanuit deze visie het onderwijs vernieuwen met kansrijke doorstroming naar het vervolgonderwijs.

D66 staat voor structurele investeringen in het onderwijs (10 miljard euro!) en voor de aanpak van achterstanden en vertragingen door de coronapandemie. Een rijke schooldag met sport, cultuur en een warme lunch voor leerlingen, gratis kinderopvang en kleinere klassen, waardoor ieder leerling de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft. In Nederland zitten meer dan 130.000 leerlingen in plofklassen (klassen van meer dan 30 leerlingen of meer).

Straks na het landelijk examen begint je studententijd. Een fase die bepalend is in jouw leven. Studenten verdienen ook gelijke kansen met een nieuwe studiebeurs .Voortaan hebben alle studenten van wie de ouders tot € 70.000 per jaar verdienen recht op een studiebeurs van maximaal € 400 en meer ruimte voor maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Voor alle studenten, van mbo tot hbo tot de universiteit.

Ook D66 Schiedam maakt zich al jaren hard voor goed onderwijs voor de jeugd in Schiedam. Met in de voorgaande jaren genomen initiatieven over zomerklassen, structuurklassen, een innovatiefonds voor het onderwijs, of recent over specialistische jeugdhulp in scholen en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Daarnaast pleiten wij voor intensivering aanpak laaggeletterdheid in Schiedam door meer samenwerking met het onderwijs.
In het vervolg van onze ambities wil D66Schiedam onder andere dat alle basisscholen zijn voorzien van een groen schoolplein.

Onze kinderen verdienen het beste onderwijs. Vertrouw op D66 en op haar leiderschap .We zullen ons hiervoor zowel lokaal als landelijk maximaal inzetten. We laten niemand vallen, wees vrij om je keuzes te maken .
Daarom:  steun D66 en ga stemmen op 15,16 en 17 maart.”

Zülfikar Güler
Docent en raadsopvolger D66 Schiedam