Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 maart 2021

Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Namens de fractie van D66 Schiedam stelden John van Sliedregt en Jarle Lourens vandaag de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In november 2018 stelde de fractie van D66 al schriftelijke vragen over het destijds zwaar teleurstellende Fotofestival Schiedam. Het jaar ervoor was het fotofestival voor het eerst door een nieuwe partij georganiseerd en ook toen was het niveau al minder dan de voorgaande edities.

In antwoord op onze vragen gaf het college aan, met de organisator verbeterpunten te hebben geformuleerd. Hierin waren onder andere begrepen: terugkeer van Chambres de Schie, samenwerking met lokale ondernemers en het op straat confronteren van Schiedammers met fotografie. Ook gaf het college aan, dat er geen meerjarige overeenkomst was met deze organisator.

Sindsdien heeft deze echter het festival ook georganiseerd in 2020 (2019 was er geen fotofestival). Drie edities achter elkaar dus. Het afgelopen jaar vond het festival plaats op een locatie, aan de rand van de binnenstad. Niet, zoals de jaren ervoor, op diverse locaties in de binnenstad. Door deze geïsoleerde locatie was nauwelijks spin-off mogelijk naar ondernemers en andere partijen in de binnenstad.

Recent bereikten ons berichten, dat de verhouding tussen de organisator en een aantal lokale partijen dusdanig is, dat deze lokale partijen niet meer met hem willen samenwerken. Tevens begrepen wij, dat een initiatief van lokale partijen, om tot een eigen fotomanifestatie te komen, niet op (financiële) steun van de gemeente kan rekenen.
Uitingen op de website van het festival wekken de indruk, dat dezelfde organisator ook dit jaar het festival zal organiseren. (Open Call — Fotofestival Schiedam).

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat het fotofestival Schiedam 2021 al is gegund aan dezelfde organisator van de afgelopen jaren? Zo ja, wanneer is dit gebeurd? Hoeveel subsidie is toegezegd? En welke eisen zijn gesteld?

2. Klopt het dat een initiatief van lokale culturele organisaties en ondernemers om tot een eigen fotomanifestatie te komen (gebaseerd op de vorm van het fotofestival van enkele jaren geleden, inclusief Chambres de Schie) is afgewezen door de gemeente? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

3. Wat is u bekend over het niet willen samenwerken van lokale culturele partijen met de huidige organisator?

4. In hoeverre is door de organisatie bij de afgelopen twee edities voldaan aan de eisen en verbeterpunten die in 2018 door de gemeente geformuleerd zijn? Welke evaluaties hebben plaatsgevonden?

5. Op welke wijze (en gronden) heeft de toewijzing van de organisatie van het fotofestival de afgelopen jaren plaatsgevonden?

6. Hoeveel subsidie is in 2020 in totaal uitgekeerd aan de organisator van het fotofestival? Waar is dit terug te vinden in het subsidieregister?

7. Bij de afgelopen editie moest een entreebewijs gekocht worden. Hierdoor is het mogelijk te becijferen hoeveel betalende bezoekers op het festival afgekomen zijn. Hoeveel waren dit er? Hoeveel bedroeg de opbrengst van de kaartverkoop en wat is met deze opbrengst gebeurd?

John van Sliedregt
Jarle Lourens