Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 maart 2021

Brandbrief openbaar vervoer

Een wat lang verhaal over het openbaar vervoer in Schiedam door John van Sliedregt, maar hopelijk wel verduidelijkend.

“Recent werd bekend, dat als gevolg van de coronacrisis bezuinigingen worden doorgevoerd in het openbaar vervoer in de regio. Ook in Schiedam gaan we dat merken. Met name Schiedam-Zuid.
Begrijpelijk dat dit leidt tot protesten. Wat vaak niet duidelijk is, is dat Schiedam, of het college van Schiedam vrijwel niets te zeggen heeft over het openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer in de regio wordt geregeld vanuit de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Dit is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in Zuid-Holland, waarin zaken geregeld worden op het gebied van vervoer en economie, die de gemeentegrenzen overschrijden.
Het dagelijks bestuur van de MRDH wordt gevormd door de wethouders uit de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er adviescommissies, waarin iedere gemeente enkele raadsleden afvaardigt. Deze adviescommissies, de naam zegt het al, brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het algemeen bestuur.

De weging van Schiedam in de MRDH is zeer beperkt. Zwaargewichten Rotterdam en Den Haag hebben hierin veruit het meeste gewicht. Als je als Schiedam dus iets wil bereiken in de MRDH, dan zul je samenwerking moeten zoeken, met gemeenten die onze punten ondersteunen. Daarbij is de steun van een van de grote gemeenten dan natuurlijk ook erg belangrijk.

In de adviescommissie Vervoer hebben namens de gemeenteraad van Schiedam Karin de Vries (AOV) en Bertus Feelders (VVD) zitting.
Met betrekking tot de plannen rond het openbaar vervoer hebben zij in eerste instantie bij de overige fracties in de raad input gevraagd. De fractie van D66 heeft hierbij aangegeven dat het schrappen van OV-lijnen op bepaalde momenten voor ons onaanvaardbaar is. Je zet op deze manier een deel van Schiedam zonder OV. Dat er in deze tijd bezuinigd moet worden is begrijpelijk, maar die bezuiniging kan ook bereikt worden door op andere lijnen (ook buiten Schiedam dus) de frequentie iets te verlagen. Daarmee blijft Schiedam in ieder geval op vast momenten bereikbaar.
Ik neem aan, dat ook andere fracties dergelijke geluiden hebben laten horen.

Karin en Bertus hebben vervolgens het initiatief genomen om vanuit de adviescommissie MRDH een brandbrief op te stellen naar het kabinet. Hierin wordt gevraagd om structureel meer geld voor het OV. Wat mij betreft een prima actie. Ook de enige juiste. Want meer geld voor het OV is ook de enige manier om dit op het niveau te brengen en te houden dat het moet hebben. Het initiatief voor deze brief namen zij samen met raadsleden uit Rotterdam en Ridderkerk en lijkt ondersteund te worden door de 23 MRDH-gemeenten.

Gisteravond vond een extra raadscommissie plaats over deze brief. Niet om er uitgebreid over te discussiƫren, of om er aanvullingen in aan te brengen. De brief moet namelijk door 23 raden verzonden worden. Als die 23 raden er allemaal hun plasje overheen willen doen, dan ben je een jaar verder voor hij in Den Haag aankomt. En de hoofdboodschap is het belangrijkst: meer geld!

De bedoeling van de raadscommissie was steun van de raad uitgesproken te krijgen.
En die steun kwam er ook! De raad was unaniem positief over de brief.
Vanuit het college kwam steun en dank van wethouder Ooijevaar. Hij gaf trouwens in zijn reactie ook aan, dat vanuit het algemeen bestuur van de MRDH geƫist is dat de huidige bezuinigingsmaatregelen weer teruggedraaid worden zodra de coronamaatregelen voorbij zijn.

Complimenten voor Karin en Bertus, die prima hebben laten zien hoe je als raadslid in de MRDH kunt opkomen voor de belangen van jouw stad!”

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Foto, artikel AD dd 310321