Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 april 2021

Het woord aan fractievoorzitter John van Sliedregt

De laatste keer dat we vanuit de fractie een bijdrage leverden, is alweer een maand of vijf geleden. Natuurlijk zijn de leden in de tussentijd wel bijgepraat tijdens de ledenvergaderingen. Maar daarbij was natuurlijk niet iedereen aanwezig. Daarom hier een opsomming van de belangrijkste zaken. Met daarbij per onderwerp een link naar een uitgebreider verhaal op onze website.

Maar laat ik beginnen met een recent, triest bericht. Bert Kaptein, een van de eerste raadsleden van (toen nog) D’66 en de eerste wethouder die onze partij in Schiedam leverde, is begin maart overleden. Marcel Houtkamp schreef naar aanleiding van dit overlijden een in memoriam: Dit leest u hier: In memoriam Bert Kaptein (1940-2021) – Schiedam (d66.nl)

Vervangend wethouder:
Zijn naam viel hierboven al even, maar in december mochten wij Marcel Houtkamp verwelkomen als waarnemer van de door ziekte afwezige Marcel Bregman. Inmiddels is zijn eerste vervangingsperiode verstreken en is hij opnieuw benoemd voor 16 weken.

Dan nu een overzicht van de activiteiten van de fractie:

Behandeling begroting 2021:
Vanwege alle coronabeperkingen vond in november de behandeling van de begroting digitaal plaats.
Normaal gesproken is een raadsvergadering per computerscherm al lastig, maar een begrotingsbehandeling is dat helemaal. Omdat vanwege de pandemie er in 2020 geen zomernota is opgesteld, was de begrotingsbehandeling belangrijker dan hij normaal gesproken is.
Raadsbreed is vooraf besloten, terughoudend te zijn met het indienen van moties. Dit maakte de behandeling wel een stuk overzichtelijker.
Namens de fractie van D66 hield ik een politieke beschouwing.
Deze is hier terug te lezen:
Bijdrage eerste termijn begroting – Schiedam (d66.nl)

Nieuwe Energie voor Groenoord
De Schiedamse Raad sloot 2020 af met een zeer zwaar en ingrijpend raadsvoorstel: Nieuwe Energie voor Groenoord. In de volksmond ook wel “Groenoord van het Gas Af”.
Te uitgebreid om hier al te diep op in te gaan. Maar voor onze fractie is het een worsteling geweest om te bepalen of wij voor of tegen zouden stemmen. Uiteindelijk heeft ieder fractielid voor zichzelf een afweging gemaakt. Na veel discussie in en buiten de raad heeft onze fractie uiteindelijk ingestemd met het voorstel.
Op de website en op onze facebookpagina heb ik een artikel geschreven, waarin ik onze worsteling met dit onderwerp uiteengezet heb.
Dit leest u hier: Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord – Schiedam (d66.nl)

Frisse Scholen
Al sinds de vorige raadsperiode spant de D66-fractie zich in voor een betere luchtkwaliteit op Schiedamse scholen. Door de coronapandemie is dit onderwerp opnieuw in de belangstelling gekomen. In de vorige periode bracht Zülfikar Güler dit onder de aandacht. In december jl. heeft hij samen met Anouschka Biekman een motie opgesteld, die door Anouschka ingediend is. De motie is unaniem aangenomen door de raad! Het verhaal hierover leest u hier: Op weg naar frisse scholen! – Schiedam (d66.nl)

Aanpak geweld achter de voordeur
Raadsleden behandelen niet alleen voorstellen van het college, zij kunnen ook zelf aan de slag gaan met ideeën en deze omzetten in initiatief-raadsvoorstellen.
Een mooi voorbeeld hiervan was het initiatief raadsvoorstel “Aanpak geweld achter de voordeur”.
Dit is opgesteld door een aantal vrouwelijke raadsleden, van diverse fracties. Coalitie en oppositie bij elkaar. Namens D66 maakte Anouschka Biekman deel uit van de groep initiatiefnemers. Het raadsvoorstel werd omarmd door raad en college en is unaniem aangenomen.
Meer hierover leest u hier: Initiatief voorstel “Geweld achter de voordeur” unaniem aangenomen – Schiedam (d66.nl)

Verder stelde onze fractie schriftelijke vragen aan het college over de situatie van jongeren tijdens de coronapandemie (lees hier  Schriftelijke vragen Perspectief voor jongeren in coronatijd – Schiedam (d66.nl)  en over het Fotofestival Schiedam (lees hier Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam – Schiedam (d66.nl) )