Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 mei 2021

Even voorstellen: lijsttrekkerskandidaten John van Sliedregt en Anouschka Biekman

Onze lijsttrekkerskandidaten voor D66 Schiedam zijn bekend: Anouschka Biekman en John van Sliedregt. Vanaf donderdag 6 mei voeren allebei de kandidaten een campagne in de hoop jou te overtuigen van hun stem voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Vanaf donderdag 20 mei tot donderdag 27 mei is het mogelijk om online een stem uit te brengen. Hiervoor ontvangen jullie op 20 mei een link in jullie mailbox. De uitslag wordt bekend gemaakt op de uitslagenavond (en tevens AAV) op donderdag 27 mei in de avond. Het is alleen mogelijk voor leden van D66 Schiedam om een stem uit te brengen.

Het bestuur vindt het belangrijk dat verkiezingen op de afdeling eerlijk verlopen. Daarom zijn er met de lijsttrekkerskandidaten duidelijke afspraken gemaakt over pers, communicatie en contact met leden. Mocht je hier als lid twijfels over hebben, of andere vragen hebben over de verkiezingen, neem dan contact op met secretariaat@d66schiedam.nl.

 

 

Foto’s van lijsttrekkerskandidaten John van Sliedregt en Anouschka Biekman

 

Lijsttrekkerskandidaat John van Sliedregt

Bekijk hier het CV van John CV Lijsttrekker versie 040521

Sinds 2014 ben ik raadslid voor D66; sinds 2018 fractievoorzitter.
Ik wil jullie lijsttrekker zijn, omdat ik vind dat ik met mijn ervaring, dossierkennis en politiek gevoel de beste persoon hiervoor ben. Niet alleen in de verkiezingsstrijd, maar juist ook in de periode daarna.
De Schiedamse raad is versplinterd en de kans is groot, dat dit na de verkiezingen zo blijft.

Na de verkiezingen zal uit de raad en uit het college veel ervaring verdwijnen. Mijn ervaring, verbinding en leiderschap zal dan nodig zijn. In de fractie en in de raad.

Als ik lijsttrekker word, wil ik fractievoorzitter en dus raadslid blijven. Vanuit de raad kan ik dan de nieuwe fractie coachen en coalities smeden, het college controleren en bijsturen en het contact van D66 met de mensen in de stad onderhouden.

Ik heb een groot netwerk opgebouwd in Schiedam. Onder bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en binnen de cultuursector.
Ook heb ik bewezen goede contacten te hebben bij onze Tweede Kamerfractie en bij onze fractie in Provinciale Staten.

Ik probeer sinds ik raadslid ben mensen te betrekken bij de lokale politiek. Door zelf aanwezig te zijn in de stad en actief mensen op te zoeken.
Ook heb ik SpreekUur66 bedacht. Hiermee staat de fractie periodiek op straat en gaat daar het gesprek aan met voorbijgangers.
Verder ben ik al jaren heel actief op social media. Op Facebook (Raadslid John van Sliedregt), twitter (@johnvsliedregt) en op mijn eigen website. Hier heb ik ook altijd verslag gedaan van mijn werkzaamheden en uitgelegd, waarom we bepaalde beslissingen genomen hebben in de raad.

Als lijsttrekker wil ik verder werken aan een duurzaam, klimaatbestendig Schiedam, waar het niet uitmaakt wat jouw achtergrond, huidskleur, religie, geaardheid of inkomen is. Waar we open staan voor verandering, ondernemers de ruimte geven, waar cultuur belangrijk is, waar bewoners meebepalen en de gemeente dienstbaar is.

Op mijn website heb ik een aantal korte filmpjes geplaatst, waarin ik vertel waarin ik mijzelf presenteer. Kijk daarvoor op www.johnvansliedregt.nl.

Als jullie mij kiezen tot lijsttrekker, beloof ik mij met hart en ziel te blijven inzetten voor D66!

 

Lijsttrekkerskandidaat Anouschka Biekman

Bekijk hier het CV van Anouschka 20210504- Bestuurlijke CV Anouschka Biekman 2021

Beste collega democraten,

In 2018 besloot ik mijn hand op te steken en heb ik mij gekandideerd voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik wilde meebouwen aan de stad waarin mijn dochtertje opgroeit. Ook wilde ik een positieve bijdrage leveren aan de discussie over diversiteit en inclusie in de stad. Ik ben dankbaar dat de leden en de kiezers mij in 2018 het vertrouwen hebben gegeven en dat ik nu raadslid mag zijn.
Nu ….. drie jaar later steek ik mijn hand weer op. En dit keer voor het lijsttrekkerschap!

Waarom nu?
Uiteraard heb ik goed moeten nadenken of ik dit wilde. Totdat ik mij een quote van Michelle Obama herinnerde: “Neem nooit beslissingen gebaseerd op angst. Neem beslissingen op basis van hoop en mogelijkheden. Beslis op basis van wat er moet gebeuren, niet op basis van wat er niet mag gebeuren”. Daarom is de beslissing om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap genomen op basis van: hoop, mogelijkheden en vernieuwing.
✨ De hoop om van D66 Schiedam de grootste partij te maken in 2022.
✨ De mogelijkheid om onze mooie afdeling nog meer te laten groeien.
✨ En de kans om als D66 Schiedam, het nieuw leiderschap ook in Schiedam te laten zien.

Zonder visie geen, vooruitzicht
Schiedam staat voor een aantal grote uitdagingen. De demografische ontwikkelingen nemen in een rap tempo toe. Zo groeit de culturele diversiteit. Neemt de ongelijkheid in het onderwijs toe. En blijven de ontwikkelingen op de woning- en arbeidsmarkt een groot punt van aandacht. Als lijsttrekker wil ik mij samen met het team inzetten, om Schiedammers ervan te overtuigen dat D66 de beste partij is, om deze vraagstukken op te pakken. Mijn visie voor de stad is dan ook, om van Schiedam een mooie en levendige stad te maken, waar elke Schiedammer zich echt thuis voelt. Dit kan door, meer te investeren in de WIJ cultuur en dat…..begint bij onze afdeling. Kortom:

Investeer in de toekomst en denk vooruit! Doe jij mee?

Wil je meer over mij en het raadswerk weten? Volg me dan op mijn socials:
*Instagram @anouschkabiekman
*Facebook @AnouschkaBiekman
*Twitter @_NOUSCHI