Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 juni 2021

Schaaktafels voor Nieuwland

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni heeft de fractie van D66Schiedam in een samen met de VVD geïnitieerde motie gepleit voor aanschaf schaakborden in openbare ruimtes in Schiedam-Nieuwland. Deze motie is unaniem aangenomen.

Het is van belang dat iedere Schiedammer evenveel kans krijgt om sportieve ambities waar te maken, dus ook de Schiedammers met een lichamelijke of geestelijke beperking.
Dat is de ambitie waar wij voor gaan in Schiedam.

Naast de bekende sporten zoals voetbal, hockey en tennis heeft onze mooie stad Schiedam nog veel meer gave sporten te bieden. Samen met VVD-raadslid Bertus Feelders en het maatschappelijk middenveld hebben ons raadslid Jarle Lourens en ik nagedacht over een pilot tot het plaatsen van openbare schaaktafels, waardoor Schiedammers kennis kunnen maken met nieuwe en opkomende sporten als Urban Chess).
Naast bewegen , spelen en sporten in de buitenruimte is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan denksporten zoals schaken in de buitenruimten op schaaktafels . Te beginnen met een pilot in Nieuwland. Als deze succesvol is, kan er ook gekeken worden naar het plaatsen van schaaktafels op andere plekken in de Stad
Het uitgangspunt van schaken in de buitenruimte is om naast de sociale functie van sport ook het sociaal activeren van individuen, het versterken van de sociale cohesie en leefbaarheid in buurten verder te doen versterken.

De fractie van D66Schiedam is ervan overtuigd dat de sociale meerwaarde van schaaktafels kan leiden tot versterking van de sociale cohesie in Schiedamse wijken en tot meer verbinding en ontmoetingen in openbare ruimtes met name in strijd tegen eenzaamheid (en dementie) .
Schaaktafels kan een verrijking zijn in buitenspeelruimte voor kinderen , jeugdigen en volwassenen en het kan één van de middelen zijn om eenzame ouderen en jongeren uit hun isolement te halen.

Zoals Johan Cruijff het ooit zei : “ Als je niet schaak zet , ken je niet winnen “ en dat lijkt mij in de logica van Cruijff ,logisch.

Zülfikar Güler,
raadsopvolger D66 Schiedam