Steun ons en help Nederland vooruit

Activiteiten wethouder Houtkamp tijdens deze raadsperiode

Op deze pagina vindt u een overzicht van de activiteiten die Marcel Houtkamp sinds zijn aantreden als wethouder namens D66 heeft ontplooid.

De portefeuilles van Marcel Houtkamp zijn:
Ruimtelijke Ordening inclusief “Schiedam in Beweging”, Verkeer & Vervoer, Binnenstad, Monumenten, Cultuur, Grondbeleid en Vastgoed.
Verder is hij eerste loco-burgemeester.

Raadscommissievergaderingen:

2014
– Vervoerplan 2015 (presentatie en concept reactie) – 26 mei 2014
– Aanpak verkeersknooppunt Vijfsluizen – 19 november 2014
– Bestuurlijke overeenkomst Hoekse Lijn deel II – 19 november 2014
– Inrichtingsplan Lange Haven – 9 december 2014
– Financiële situatie Stedelijk Museum – 9 december 2014
– Voortgang Decathlon – 10 december 2014

2015
– Raadsvoorstel Kandidaatstelling van Schiedam voor het Glazen Huis 2016 – 14 april 2015
– Herstelplan Stedelijk Museum Schiedam – 15 april 2015
– Uitvoering Schiedam in beweging Fase 1 – 19 mei 2015
– Concept concessiebesluit Hoekse Lijn en Programma van eisen Concessie rail Rotterdam – Haaglanden – 8 september 2015
– Financiële situatie Stichting Nationaal Jenevermuseum – 29 september 2015

2016
– Actieplan van het Stedelijk Museum Schiedam – 19 januari 2016
– Subsidieverlening Jenevermuseum / Masterplan – 11 oktober 2016
– Uitvoeringsprogramma Fietsen – 22 november 2016
– Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid – 13 december 2016

2017:
– Actualisatie Uitvoeringsprogramma Binnenstad – 4 april 2017
– Meegeven input voor zienswijze Kadernota OV MRDH – 20 juni 2017
– Uitvoeringsprogramma Parkeren – 10 oktober 2017
– Subsidieregeling Revitalisering Binnenstad – 10 oktober 2017

Gemeenteraadsvergaderingen:

2014
– Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2014 – 24 juni 2014
– Jaarstukken 2013 – 24 juni 2014
– Zomernota 2015 – 8 juli 2014
– Bestemmingsplan Binnenstad – 10 juli 2014
– Bestemmingsplan Kethelse Venen – 10 juli 2014
– Herziening grondexploitatie Schieveste fase 2 – 30 september 2014
– Uitvoeringsprogramma Binnenstad – 28 oktober 2014
– Begroting 2015 – 13 november 2014
– Paraplubestemming Wonen – 25 november 2014
– Afsluiten bouwexploitatie Vastgoedontwikkeling Binnenstad – 16 december 2014
– Afsluiten bouwexploitatie Broersvest (Gat van Bolmers) – 16 december 2014

2015
– Afsluiten bouwexploitatie Kop van Singel – 27 januari 2015
– Vaststellen Groen Blauwe Structuurvisie – 27 januari 2015
– Raadsvoorstel Herontwikkeling Gat van Bolmers / Comenius Gymzaal – 21 april 2015
– Kandidaatstelling van Schiedam voor het Glazen Huis 2016 – 21 april 2015
– Uitvoering Schiedam in beweging Fase 1 – 27 mei 2015
– Vrij reizen voor minima gemeente Schiedam – 16 juni 2015
– Toekomst Stedelijk Museum Schiedam – 16 juni 2015
– Kader Nota Grond 2015 – 7 juli 2015
– Raadsvoorstel vaststelling Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2015 – 7 juli 2015
– Jaarrekening 2015 – 7 juli 2015
– Zomernota 2016 – 9 juli 2015
– Gewijzigd bestemmingsplan Havens – 15 september 2015
– Bestemmingsplan Groenoord – 15 september 2015
– Bestemmingsplan Schieveste Fase 5 – 15 september 2015
– Raadsvoorstel Geluidsschermen Hoekse Lijn – 3 november 2015
– Begroting 2016 – 2019 – 11 november 2015
– Herziening grondexploitatie Schieveste fase 5 – 24 november 2015
– Raadsvoorstel Schiedam in Beweging; business case verdere ontwikkeling Harga – 15 december 2015
– Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage reconstructie Vijfsluizen – 15 december 2015
– Raadsvoorstel investeringskrediet Hoekse Lijn t.b.v. Schiedam Nieuwland – 15 december 2015
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Harga Zuid 2015 – 15 december 2015
– Raadsvoorstel Herziening Grondexploitatie Over het Water Oost – 15 december 2015

2016
– Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Sportpark Kethel – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sportplaza Harga – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Park A4 – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kethelse Venen – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel Afsluiten grondexploitaties en NIEGG’s 2015 – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel Statuten Stichting Stedelijk Museum Schiedam – 26 januari 2016
– Raadsvoorstel Zienswijze concept uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 MRDH – 12 april 2016
– Raadsvoorstel Startnotitie Welstand Schiedam – 12 april 2016
– Raadsvoorstel Zienswijzeprocedure Ontwerpbegroting MRDH 2017 – 31 mei 2016
– Raadsvoorstel Zienswijze deelneming MRDH in RET en HTM – 31 mei 2016
– Raadsvoorstel Grondexploitatie Parkentree – 31 mei 2016
– Raadsvoorstel vaststelling Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2016 – 9 juni 2016
– Raadsvoorstel Jaarstukken 2015 – 9 juni 2016
– Raadsvoorstel Grondexploitatie Schieveste fase 2 – 9 juni 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Havens, 1e herziening – 28 juni 2016
– Zomernota 2017 – 5 juli 2016
– Raadsvoorstel Ontwikkelstrategie Schiekwartier – 13 september 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nieuw-Mathenesse 1e herziening – 13 september 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Snippergroen 2016
– Raadsvoorstel Groot Onderhoud Woonwagencentrum Bramengaarde – 13 september 2016
– Raadsvoorstel Gewijzigde Vaststelling Bestemmingsplan Groenoord 2015 – 25 oktober 2016
– Raadsvoorstel Aanvraag krediet Ontsluitingsweg Sportpark Willem Alexander – 25 oktober 2016
– Begroting 2017 – 8 november 2016
– Raadsbesluit Voorbereidingsbesluit Dirkzwager – 8 november 2016
– Raadsvoorstel Bestemmingsplan Wetenschappersbuurt – 20 december 2016
– Raadsvoorstel Grondexploitatie Over het Water – 20 december 2016


 

Laatst gewijzigd op 12 november 2017