Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2009

Onderzoek geeft duidelijkheid over financiën

De financiële positie van de gemeente Schiedam ontwikkelt zich minder positief dan vooraf werd aangenomen. Eerder was al duidelijk dat de economische crisis – net als overigens in andere Nederlandse gemeenten – consequenties zou hebben voor de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft het college meteen bij haar aantreden in 2006 een intern verbetertraject…

Bekijk nieuwsbericht

Voorjaarsnota later in de raad

De behandeling van de Schiedamse voorjaarsnota is uitgesteld. De meerderheid van het presidium, het bestuur van de gemeenteraad, heeft besloten het debat niet op de raadsvergadering van 19 maart te houden. Onduidelijkheden in het Schiedamse huishoudboekje zijn daar debet aan. In het presidium hebben alle fractievoorzitters zitting en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over de gladheid

Geacht College, Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Ons is gebleken dat op woensdag 11 februari 2009 in het ochtendverkeer tal van valpartijen hebben plaatsgevonden, vooral onder fietsers op weg van huis naar school en werk, maar ook bij andere weggebruikers. In een aantal gevallen was daarbij sprake…

Bekijk nieuwsbericht

D66: vrijzinnige magneet van het midden

D66 is door opinieonderzoeker Maurice de Hond uitgeroepen tot ‘de grote winnaar’ van 2008. De partij steeg in de peilingen van zes naar zestien Kamerzetels.   D66-leider Alexander Pechtold zou de eerste moeten zijn om zulke cijfers te relativeren. ‘Peilingen kunnen in rap tempo veranderen’, zei hij tijdens het jubileumcongres in 2006, toen…

Bekijk nieuwsbericht

'Het Stadserf' op 12 en 13 januari 2009

Op maandag 12 en dinsdag 13 januari organiseert de Schiedamse gemeenteraad twee 'Stadserven'; achtereenvolgens over de visieontwikkeling cultuureducatie en de concept Sportbeleidsnota. De beide avonden beginnen om 20.00 uur, vinden plaats in het theater van de Bibliotheek Waterweg Schiedam, op het Stadserf 1, en worden voorgezeten door VVD-raadslid Rob Oosthof. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2009

Stamtafel

De Schiedamse fracties van de VVD, GroenLinks en D66 willen de Schiedammers ook op een andere manier gaan ontmoeten. Tot op heden ontmoet ‘de politiek’ de Schiedammers vooral in formele setting bij vergaderingen op het stadhuis of tijdens een wijkbezoek. We missen een gelegenheid om Schiedammers op een informele manier te ontmoeten en zonder formele…

Bekijk nieuwsbericht