Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2009

3 fractievoorzitters bezoeken Daltonstraat

Fractievoorzitter Marcel Houtkamp van D66 bracht samen met zijn collega's Ed Gloudi van GroenLinks en Ad Mostert van de VVD zaterdagmiddag 20 juni 2009 een bezoek aan bewoners van de Daltonstraat in Schiedam-Oost. Deze bewoners hadden eerder een hulpkreet gericht aan deze partijen in verband met de funderingsproblematiek in hun straat.…

Bekijk nieuwsbericht

Belangstelling voor tweede politieke Stamtafel toegenomen

Voor de tweede politieke Stamtafel, georganiseerd door de VVD, GroenLinks en D66 was duidelijk meer belangstelling dan voor de eerste, die half april plaatsvond.  Fractievoorzitters Ad Mostert, Ed Gloudi en Marcel Houtkamp stonden in Restaurant ’t Stadhuys afgelopen zaterdagmiddag in een ontspannen sfeer een zestal Schiedammers te woord. …

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over Hargasport

De voetbalvereniging Hargasport is in grote problemen terecht gekomen en met haar de afzonderlijke bestuurders van deze vereniging. Enige tijd geleden heeft het college hierover gerapporteerd aan de gemeenteraad. Inmiddels is de situatie verder verslechterd. De bouwer van de nieuwe accommodatie vordert de restant bouwsom van de vereniging,…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt met GroenLinks en CDA vragen over De Stuurhut

Wij hebben kennis genomen van het feit dat een ernstige asbestverontreiniging is geconstateerd resp. bevestigd in wijkgebouw De Stuurhut in Woudhoek en dat het gebouw buiten gebruik is gesteld in afwachting van de aanpak van dit probleem. Zeer snel nadien is bekend geworden dat het gebouw zal worden gesloopt. …

Bekijk nieuwsbericht

Onderzoek geeft duidelijkheid over financiën

De financiële positie van de gemeente Schiedam ontwikkelt zich minder positief dan vooraf werd aangenomen. Eerder was al duidelijk dat de economische crisis – net als overigens in andere Nederlandse gemeenten - consequenties zou hebben voor de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft het college meteen bij haar aantreden in 2006 een intern verbetertraject…

Bekijk nieuwsbericht

Voorjaarsnota later in de raad

De behandeling van de Schiedamse voorjaarsnota is uitgesteld. De meerderheid van het presidium, het bestuur van de gemeenteraad, heeft besloten het debat niet op de raadsvergadering van 19 maart te houden. Onduidelijkheden in het Schiedamse huishoudboekje zijn daar debet aan. In het presidium hebben alle fractievoorzitters zitting en…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over de gladheid

Geacht College, Wij vragen uw aandacht voor het volgende. Ons is gebleken dat op woensdag 11 februari 2009 in het ochtendverkeer tal van valpartijen hebben plaatsgevonden, vooral onder fietsers op weg van huis naar school en werk, maar ook bij andere weggebruikers. In een aantal gevallen was daarbij sprake…

Bekijk nieuwsbericht

D66: vrijzinnige magneet van het midden

D66 is door opinieonderzoeker Maurice de Hond uitgeroepen tot ‘de grote winnaar’ van 2008. De partij steeg in de peilingen van zes naar zestien Kamerzetels.   D66-leider Alexander Pechtold zou de eerste moeten zijn om zulke cijfers te relativeren. ‘Peilingen kunnen in rap tempo veranderen’, zei hij tijdens het jubileumcongres in 2006, toen…

Bekijk nieuwsbericht