Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en schriftelijke vragen

Hieronder treft u een overzicht aan van de moties die op initiatief van D66 Schiedam in de raadsperiode 2010-2014 zijn ingediend en door de raad zijn aangenomen. Daaronder vindt u een opgave van de door ons in dezelfde periode ingediende schriftelijke vragen.
Door op het onderwerp te klikken, opent u de link naar de betreffende motie of vragen.
Op iedere motie leest u de stemresultaten en of deze is aangenomen.
Bij de vragen leest u direct ook de antwoorden van het college.

MOTIES

2013
Raadsvergadering 12 en 14 november:

Winkelstraatmanager – vliegende keep: (Samen met PvdA, SP, Leefbaar, Schoenmakers, GBS)
Blik van de straat: (Samen met Schoenmakers, SP, PvdA)
De scholen zijn weer begonnen: (Samen met PvdA, SP)

2012

Raadsvergadering 26 novembr 2012 (“De bonnetjeskwestie”):
Terugvorderen declaratie veiligheidsglas:
Terugvorderen onrechtmatige uitgaven:
Terugvorderen 0,6% onterecht uitgekeerde bedragen:

Raadsvergadering 15 maart 2012:

Ophoging Kethel-Oost: (Samen met SP, AOV, Schoenmakers, PS, GL)

2011

Raadsvergadering 8 november:

Wervingsprocedure nieuwe burgemeester:
Geen chemische troep op de stoep: (met GL)

Raadsvergadering 30 augustus:

Integriteitsonderzoek BING: (met VVD, CDA, PvdA)

2010:

Raadsvergadering 9 en 11 november:

Integratie Oost-Europese inwoners: (met PvdA)
VVK en sc Spaland naar A4-sportpark:
Witte daken:
Gevaarlijke fietspaden:
Vervoer over water:

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

2014

Verkeerssituatie Nieuwlandplein. (Nog niet beantwoord)
Mogelijke sluiting spoedeisende hulp Vlietlandziekenhuis.

2013

Bescherming van persoonsgegevens.
Live-uitzendingen vergaderingen Aleidazaal.
Verstoring OV-voorziening i.v.m. vertraging werkzaamheden Proveniersbrug.
Werkzaamheden ‘s-Gravelandseweg.
Cultuurscouts.
Evaluatie reclametax.
Strafbaar stellen illegaliteit. (Samen met GroenLinks)
Asfaltering ‘s-Gravelandseweg.
Veranderde regelgeving m.b.t. verlenen bouwvergunningen.
Fietsen Stationsplein.
Verhoging parkeertarieven.
Tramlijn Schiedam-Noord.
Hondenpoep.
Overvallen op particulieren en ondernemers.
Stand van zaken hartdefibrilatoren. (Samen met CDA)

2012

Tramlijn 21.
Digitaal vergaderen.
Maximering erfpachtcanon.
Declaraties oud-burgemeester.
Parkeren in de J.J.W. Boezemanstraat.
Kruising Zwaluwlaan/Schiedamseweg.
Logeerhuis Hoogaars.
Populieren versus knotwilgen Woudhoek.
Verkeersdoseer-installaties.
Subsidieregister.

2011

Scheurtjes in kademuren Lange Haven.
Gratis ID-kaart.
Inrichting openbare ruimte Kethel-Oost.
Bouwonderneming Bokx Vastgoed.

2010

Renovatiemaatregelen aanpak wateroverlast in Oost.
Ophoging De Velden.
Snelheidsbeperkende maatregelen Vlaardingerdijk.
Draagvlakmeting reclameheffing.
Fietstunnel Beneluxtunnel. (Samen met GroenLinks)
Verkeersinfarct wegens sluiting Beneluxtunnel. (Samen met PvdA)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 26 februari 2014