Steun ons en help Nederland vooruit

Schiedam is een mooie en boeiende stad met nog veel verbetermogelijkheden.

Die verbeteringen zijn mogelijk en nodig op verschillende gebieden en ik help graag om deze te realiseren.

De afgelopen jaren ben ik als voorzitter van voetbalvereniging ssv HBSS vooral vanuit sport betrokken geweest bij de Schiedamse politiek. Ik heb de Schiedamse politiek toegankelijker zien worden en ben trots op de bijdrage die HBSS levert in de verbreding en verbetering van het sportklimaat. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de grootschalige vernieuwing van de sportaccommodaties en ook door het aanbieden van schooljeugdzaalvoetbal om kinderen die nog niet sporten een laagdrempelig aanbod te bieden.

Het mooie aan D66 vind ik vooral dat wij verbeteringen willen bereiken door het maken en bieden van mogelijkheden in plaats van door het doorvoeren van beperkingen en verboden. Ik beleef daarin veel plezier in de vele initiatieven die worden ondernomen en in de evenementen die in Schiedam worden georganiseerd.

Ik geloof in het verbinden van mensen en expertises om zo samen de verbetermogelijkheden in Schiedam aan te pakken. Net als het voorbeeld van het schooljeugdzaalvoetbal om een maatschappelijk probleem aan te pakken, kan dit ook met alle andere uitdagingen en problemen in Schiedam.

Ik ga daarover graag met u in gesprek.

Meer van Patrick Oudhuis