Steun ons en help Nederland vooruit

Simon Noorda

Kandidaat raadslid

Onderling respect, gelijkwaardigheid, integriteit, openheid, meevoelen, gezond verstand, luisteren, oplossingsgerichtheid, afwegingen maken en op tijd verantwoorde beslissingen nemen. Dat zijn begrippen waarin ik mij graag wil herkennen.

In het dagelijks leven ben ik huisman en sinds kort officieel met pensioen omdat ik 66 jaar jong ben. Mijn jongste zoon is bijna 11. Onder andere daardoor sta ik actief in het leven (en op het sportveld).

Ik ben elektrotechnisch ingenieur en heb vooral als manager in de automatisering van de glastuinbouw en gebouwen gewerkt. De (inter)nationale wet- en regelgeving in relatie tot duurzaamheid speelt daarin een zeer grote rol.

Bij D66 voel ik mij zeer goed thuis omdat ik de bovengenoemde begrippen terugvind in de denkrichting die vastgelegd is in de 5 richtingwijzers van D66. Ik geloof in democratie en in de mogelijkheden van eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Ik geloof er ook in dat dat niet vanzelfsprekend is maar dat dat gestimuleerd en soms zelfs aangejaagd moet worden.

Ik vind ook dat wij verplicht zijn daarbij de menselijke maat te hanteren.

D66 heeft afgelopen jaren duurzaamheid in Schiedam meer prioriteit kunnen geven: de kades van Lange Haven en ’s Gravelandsekade zijn levensloopbestendig en autoluw en leveren een fijne leef- en woonomgeving op. Het fietsgebruik wordt door D66 gestimuleerd door te investeren in gratis fietsstallingen en door fietsroutes op te knappen. Woningen worden verduurzaamd door subsidies voor isoleren en door afspraken met woningcorporaties te maken over hergebruik warmte, groen daken, zonnepanelen, etc..

Wij hebben echter nog veel meer praktische plannen.

Ik zou bijzonder graag als raadslid veel meer willen inzetten op duurzaamheid met gezond verstand, omdat dat leidt tot lagere lasten voor de Schiedammers en tot minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Ik wil graag dat onze toekomstige generaties fijn en gezond in Schiedam kunnen leven en wonen!