Steun ons en help Nederland vooruit

Zülfikar Güler

Opvolgend raadslid, Commissielid, politiek assistent

48 jaar

Schiedam

Onderwijs als basis voor een toekomst waarin je zelf het heft in handen neemt en houdt. Kansen voor iedereen.

Opgegroeid en getogen in Schiedam heb ik mijn aspiraties als kandidaat raadslid in 2013 uitgesproken.
Vanaf 2014 tot 2018 was ik als raadslid actief betrokken in de gemeenteraad van Schiedam. Wat mij enorm aanspreekt aan D66 is de constructieve, pragmatische , positieve en optimistische wijze waarop onze partij handelt naar de burger toe.
Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs, als docent wiskunde/natuurkunde. Al tijdens mijn studies was ik geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het onderwijs .
Als onderwijzer sta ik dagelijks voor de klas en als raadslid volg ik nauw allerlei (vernieuwende) ontwikkelingen in onderwijsland.
Tijdens de afgelopen raadsperiode heb ik al de nodige bijdragen en aandacht geleverd aan het lokale Schiedamse onderwijs, zoals initiatieven als de zomerschool en het innovatiefonds onderwijs. Deze wil ik ook in de komende raadsperiode als speerpunten vervolgen.
Daarnaast gaat mijn aandacht veel verder dan het onderwijs. Zoals meer aandacht voor laaggeletterdheid en digibetisme in Schiedam. In Schiedam hebben we het hoogste percentage laaggeletterden van Nederland en ik wil eraan bijdragen, dat in de komende jaren het aantal laaggeletterden met tenminste 30% is afgenomen.
Een ander speerpunt is overgewicht onder jeugdigen in Schiedam. Want op dit moment is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid overgewicht onder jongeren. De wereld waarin kinderen van nu opgroeien is een zee van verleidingen. Online voetballen is veel leuker dan op straat , ‘water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Kortom kinderen groeien op in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Daarom wil ik, dat in Schiedam in de strijd tegen overgewicht alle betrokken maatschappelijke partners hun krachten bundelen.
In Schiedam is veel veranderd door de decentralisaties sinds 2015 in het sociaal domein en ik vind dat de kwetsbaren en hulpbehoevende ouderen in Schiedam de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben .Hulp via de ‘gemeentelijke thuiszorg zou een uitkomst kunnen bieden ook dienen er geen kinderen buiten de boot te vallen in Jeugdzorg.
Ik geloof in mijn eigen kracht en in de kracht van mensen. Ik ga uit van wat mensen in Schiedam wèl kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Er is niets mooiers dan te kunnen constateren dat jouw bijdrage aan de stad heeft geleid tot verbeteringen.
Schiedam is een mooie stad, de verborgen parel uit Zuid-Holland. Mooi vanwege de historische binnenstad, mooi vanwege de bijzondere gebouwen maar vooral mooi vanwege de diversiteit in de stad , een stad die inziet dat ‘anders’ een verrijking is.
Ik werk graag weer mee aan die mooie stad . Een stad waar we niemand laten vallen, iedereen doet mee.
Ik ben D66’er, want bij D66 zien we onderwijs als de sleutel tot sociale stijging tot een maatschappij waarin mensen hun leven kunnen vormgeven met voor iedereen gelijke startkansen. Het is echter ook een feit, dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Lokale politici moeten daarop alert zijn door niet te verschuilen achter mooie woorden.

Heb je een goed idee of wil je iets aan mij kwijt, bel mij rechtstreeks of volg mij via twitter, instagram of LinkedIn

verantwoordelijk voor de ondersteuning op de volgende portefeuilles: Sociaal domein; Onderwijs; Jeugd; Diversiteit en inclusie; Volksgezondheid; Senioren en samenleving

Meer van Zülfikar Güler