Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Agenda ALV 5 maart 2020

 

            Schiedam

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam

Datum             : donderdag 5 maart 2020

Tijd                 : 19.30 tot 22.00 uur

Locatie            : Soos Blauwhuis, Schiedam

 

 

 1. Welkom, opening en vaststelling agenda
 2. Binnengekomen stukken
 3. Notulen ALV 12 december 2019
 4. Bestuursverkiezing #1

– Voorstellen kandidaten

– Vaststellen verkiezingscommissie

 1. Begroting 2020
 2. Jaarrekening 2020
  7. Wat speelt er in het college?
 3. Wat speelt er in de raad?
 4. Permanente campagne commissie

– terugblik Valentijnsprijs

– programma PCC

– onderzoek CC naar gemeenteraadsverkiezingen

 1. Bestuursverkiezing #2

– Stemmen

 1. Rondvraag
 2. Vaststelling volgend overleg en sluiting
Gepubliceerd op 28-02-2020 - Laatst gewijzigd op 10-04-2020