Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een betere aanpak grofvuil

 

In de afgelopen commissievergadering is de collegebrief“afdoening motie handhaving op vuil bijplaatsingen” behandeld, over de motie die op 7 november 2017 is aangenomen door de raad.

 

 

 

Op diverse plekken is het illegaal plaatsen van afval en grofvuil bij de ondergrondse containers een groot probleem. Dat dient wat D66 dus aangepakt te worden.

Daarnaast merken wij, dat als Irado gebeld wordt om grof vuil (oude meubels, oude vloerbedekking) op te komen halen, dit minimaal 2 weken duurt met als argument dat het circa € 100, – per ton scheelt als mensen het naar de milieustraat brengen. Men wil ontmoedigen dat het grofvuil bij mensen wordt opgehaald. Dat veroorzaakt echter dat veel mensen het aan de straatkant gaan zetten, waarna het meteen wordt opgehaald. Maar kan natuurlijk nooit zo zijn, dat dit een beloning is voor het dumpen van grofvuil.

 

Na vragen van en discussie met D66 en het AOV is door de wethouder een aantal toezeggingen gedaan. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Er komt een proef, waarbij mensen tegen betaling het grofvuil direct kunnen laten ophalen.
  • Er komt een proef, waarbij geen afval pasjes nodig zijn om afval in de vuilcontainers te dumpen, zodat mensen hun vuilniszakken niet meer naast de container zetten.

 

De toezeggingen waren voor zowel D66 als het AOV geen reden om op dit moment een motie in te dienen. We willen eerst eens kijken hoe de door de wethouder voorgestelde proeven gaan uitwerken. Mocht het resultaat negatief zijn, dan kan altijd nog overwogen worden een motie in te dienen. Maar natuurlijk hopen wij op een positieve uitkomst van de pilot, waarbij het illegaal bijplaatsen van afval bij de vuilcontainers aanzienlijk vermindert!

Arjen Kuin

Gepubliceerd op 01-07-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018