Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Een ambitieus bestuur moet kunnen opereren vanuit een betrouwbare en stevige financiële basis die ook in de toekomst houdbaar zal zijn.

Belastingen

De burger moet kunnen rekenen op belastingen die niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. D66 heeft de afgelopen jaren laten zien dat lagere belastingen niet hoeven te leiden tot minder ambitie.

Investeringen

Binnen de huidige financiële kaders zal er ruimte gecreëerd moeten worden voor investeringen. Vrijkomende gelden verdwijnen niet in de algemene middelen, maar worden gericht ingezet om Schiedam structureel beter te maken.

D66 ziet het mede-eigenaarschap van Eneco niet als haar kerntaak. Als dit bezit kan worden verkocht moeten deze opbrengsten gericht worden ingezet op investeringen in bijvoorbeeld duurzame energievoorzieningen.

Het rendement op deze investeringen dient opnieuw ingezet te worden, zodat er een zichzelf in standhoudend fonds ontstaat.

Subsidies

Subsidies die verstrekt worden aan derden moeten leiden tot concreet meetbare resultaten of opbrengsten. Deze moeten ook inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen, zodat de kans op verspilling zo klein mogelijk gemaakt wordt. Burgers worden zo veel mogelijk betrokken bij het besteden van dit geld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018