Steun ons en help Nederland vooruit

Groen en milieu

Schiedam moet goed voorbereid zijn op uitdagingen t.a.v. van milieu en klimaat. Hoe zorgen we voor schone lucht? Hoe gaan we om met waterberging? Hoe zorgen we dat drinkwater schoon en betaalbaar blijft? Ruimte voor innovatie op dit gebied is belangrijk.

Standpunten:

-D66 zet zich in voor schonere lucht. Wij vinden dat het handhaven van Rotterdam The Hague Airport op de huidige locatie niet mag leiden tot een toename van geluidshinder of een verslechtering van leefbaarheid.

-Stimuleren van verantwoordelijkheid van de Schiedammers op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering, bijvoorbeeld door bewoners te stimuleren meer groen in hun tuin aan te leggen voor betere afwatering. Daarnaast biedt dit extra groen ruimte aan vogels, insecten, vlinders e.d.

-Bij herinrichting of ontwikkeling van gemeentelijke terreinen, zoals pleinen, moet er ruimte gereserveerd worden voor een groene invulling.

-De gemeente moet de verzakkingsproblemen (o.a. Schiedam-Noord en Schiedam- Oost) voortvarend aanpakken. Daarbij moeten de bewoners ontzien worden qua kosten. De gemeente moet bij de uitvoering rekening houden met de toekomstige vervanging van gas door andere warmtebronnen.

-D66 wil dat er een studie komt naar de mogelijkheden die er zijn om de toekomstige zwaardere regenval (letterlijk) op te vangen en te gebruiken voor verschillende doeleinden.

-Ten aanzien van industriegebied Europoort vindt D66 dat veiligheid en milieu prioriteit moeten hebben. Dit door, in samenwerking met onze landelijke fractie, te komen tot passende wetgeving. D66 streeft hierbij naar een krachtige rol van de DCMR.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018