Steun ons en help Nederland vooruit

Talent

D66 wil dat alle Schiedammers de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen, zowel in het onderwijs als in hun vrije tijd. Onderwijs, sport en cultuur moeten daarom toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, sociaal-economische status of positie en/of opleiding van de ouders. We willen dat kinderen zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst en dat alle Schiedammers mee kunnen doen in de maatschappij.

Goed onderwijs

D66 vindt het belangrijk dat kinderen in Schiedam kwalitatief goed onderwijs krijgen en zich breed ontwikkelen. Kinderen moeten zich voorbereiden op technologische ontwikkelingen in de samenleving, zoals digitalisering en robotisering.

Standpunten:

-D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in Schiedam zich breed ontwikkelen. Daarom willen we aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur. We willen daarnaast onze kinderen voorbereiden op deelname in de samenleving; met aandacht voor burgerschap, digitalisering en culturele verschillen.

-D66 wil dat het primair en voortgezet onderwijs de ruimte krijgt om wetenschap en techniek een plek te geven in hun lesprogramma. D66 wil dat wetenschap en techniek aantrekkelijk worden gemaakt voor scholieren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de technologische ontwikkelingen in de samenleving.

-D66 wil dat er in Schiedam een faculteitsvestiging van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs komt, vooral gericht op de maritieme sector. Door het creëren van deze faculteitsvestiging trekt Schiedam niet alleen meer studenten aan, maar wil zo ook een doorstroom naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs stimuleren.

-D66 wil dat kinderen en jongeren in aanraking komen met rolmodellen, waarmee zij zich kunnen identificeren en die een positieve bijdrage leveren aan Schiedam. D66 wil dat kinderen en jongeren iemand hebben om naar op te kijken en die hen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Aansluiting op de arbeidsmarkt

D66 vindt het van belang dat onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Wij zetten in op samenwerking tussen scholen en werkgevers uit de omgeving.

Standpunten:

-D66 wil dat de gemeente prognoses over economie en arbeidsmarkt deelt met relevante onderwijsinstellingen, zodat zij leerlingen beter kunnen voorlichten. De gemeente moet actiever samenwerken met scholen voor goede voorlichting aan scholieren over baankansen van opleidingen.

-D66 wil dat het MKB meer invloed heeft op het lesprogramma van de ROC’s en het VMBO. Deze bedrijven weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd.

 

Meedoen aan sport en cultuur

Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod is in Schiedam en dat het toegankelijk is voor alle Schiedammers. Van recreatie tot prestatie en de mogelijkheid voor eventuele doorstroom naar topsport. En van amateurkunst tot kunstenaars die op professioneel niveau opereren.

Standpunten:

-D66 wil dat de gemeente zich inspant om kinderen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat deze kinderen samen met leeftijdsgenoten opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij willen dat die een extra financiële bijdrage krijgen om de faciliteiten zodanig aan te passen, dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.

-D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de gemeente; bewoners, werknemers en bezoekers. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van meer plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen vertoeven.

-D66 wil dat Schiedammers die minder te besteden hebben ook kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Daarom willen we de mogelijkheden voor financiële ondersteuning uitbreiden.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018